dãy gồm các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch này tại đây không thuộc tính với Al2O3?

A. HCl

B. NaCl

C. NaOH

D. Ba(OH)2

Câu 2:

Cho những phát biểu sau :

(a). Trong bất ngờ, sắt kẽm kim loại nhôm chỉ tồn bên trên ở dạng phù hợp hóa học.

(b). Nhôm là nhân tố phổ cập nhất nhập vỏ trái ngược khu đất.

(c). Al thuộc tính với oxi Fe Fe2O3 gọi là phản xạ sức nóng nhôm.

(d). Al được pha chế bằng phương pháp năng lượng điện phân rét chảy Al2O3.

(e). Kim loại nhôm bền nhập bầu không khí và khá nước là vì với màng oxit Al2O3 đảm bảo.

(f). Nước cứng là nước với đựng nhiều cation Mg2+, Ca2+.

(g). Cho sắt kẽm kim loại Fe vẹn toàn hóa học nhập hỗn hợp H2SO4 loãng xẩy ra làm mòn năng lượng điện hóa.

(h). Phèn chua với công thức phân tử K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Số tuyên bố thực sự :

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Các sắt kẽm kim loại đều thuộc tính với oxi tạo nên oxit.

(b) Nhôm rất có thể được pha chế vì thế cách thức sức nóng luyện.

(c) Miếng gang nhằm nhập bầu không khí độ ẩm xẩy ra làm mòn năng lượng điện hóa.

(d) Khi năng lượng điện phân hỗn hợp CuSO4 (điện đặc biệt trơ) ở catot chiếm được sắt kẽm kim loại.

(e) Các sắt kẽm kim loại đều phải sở hữu ánh kim và phỏng cứng rộng lớn.

(g) Cho mẩu Na nhập hỗn hợp FeSO4 chiếm được sắt kẽm kim loại Fe.

Số tuyên bố đúng

A. 4

Xem thêm: nguồn lao động nước ta hiện nay

B. 5

C. 3

D. 2

Câu 4:

Phát biểu này tại đây đúng?

A. Zn(OH)2 là bazơ lưỡng tính vì thế Zn(OH)2 vừa phải phân li như axit, vừa phải phân li như bazơ nhập nước

B. Al là sắt kẽm kim loại lưỡng tính vì thế Al vừa phải thuộc tính với hỗn hợp axit, vừa phải thuộc tính với hỗn hợp bazơ

C. Chỉ với sắt kẽm kim loại kiềm thuộc tính với nước

D. Sục khí CO2 nhập hỗn hợp NaAlO2 đến dư thì với kết tủa keo dán white xuất hiện

Câu 5:

Kim loại này tại đây thuộc tính mạnh mẽ với nước ở sức nóng phỏng thường?

A. Fe.

B. Ag

C. Na

D. Cu

Câu 6:

Tiến hành những thực nghiệm sau:

(a) Cho kể từ từ a mol HCl nhập hỗn hợp chứa chấp a mol Na2CO3.

(b) Sục khí Cl2 nhập hỗn hợp NaOH loãng.

(c) Cho Fe3O4 nhập hỗn hợp HNO3 loãng, dư.

(d) Cho Fe3O4 nhập hỗn hợp H2SO4 loãng, dư.

(e) Cho hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp Ca(HCO3)2 dư.

(g) Cho hỗn hợp Al2(SO4)3 nhập hỗn hợp Ba(OH)2 dư.

Sau Lúc kết giục những phản xạ, số thực nghiệm tạo nên nhì muối hạt là:

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Xem thêm: tính đa dạng về loài của quần xã là

TÀI LIỆU VIP VIETJACK