đâu không phải là nội dung của chiếu cần vương

Câu hỏi:

13/02/2020 59,208

Bạn đang xem: đâu không phải là nội dung của chiếu cần vương

A. Kêu gọi quần chúng. # trúng lên hùn vua cứu vãn nước, Phục hồi vương quốc phong kiến 

B. Khẳng quyết định quyêt tâm kháng Pháp của triều đình kháng chiến, hàng đầu là vua Hàm Nghi. 

C. Kêu gọi bến bãi binh, thương lượng với Pháp nhằm đảm bảo an toàn vương vãi quyền 

Đáp án chủ yếu xác

D. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp.

Đáp án C

- Các đáp án A, B, D: đều là nội dung của chiến Cần Vương.

- Đáp án C: chiếu Cần Vương lôi kéo quần chúng. # đứng lên hùn vua cứu vãn nước, ko lôi kéo bến bãi binh, thương lượng với Pháp nhằm đảm bảo an toàn uy quyền.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao Xô viết lách Nghệ - Tĩnh là đỉnh điểm của trào lưu cách mệnh 1930 – 1931?

A. Đã thực hiện lung lắc 100% chính sách phong con kiến ở vùng quê bên trên toàn nước. 

B. Đã tiến công sụp thực dân Pháp và phong con kiến tay sai. 

C. Đã xác định quyền thực hiện công ty của dân cày. 

D. Đã thiết lập được một tổ chức chính quyền loại mới mẻ, của dân, vì thế dân và vì như thế dân.

Câu 2:

Thể chế chủ yếu trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Hai 1917 là?

Thể chế chủ yếu trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Hai 1917 là?

A. Thể chế Xã hội công ty nghĩa.

B. Thể chế quần công ty chuyên nghiệp chế. 

C. Thể chế Cộng hòa. 

D. Thể chế quần công ty lập hiến.

Câu 3:

Vì sao triều đình mái ấm Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874)?

Xem thêm: sinh vật sản xuất là những sinh vật

A. Triều đình mơ hồ nước ảo tưởng nhập tuyến phố thương thuyết. 

B. Triều đình hoảng hồn Pháp. 

C. Triều đình hoảng hồn trào lưu kháng chiến của quần chúng. # cải cách và phát triển. 

D. Do đối chiếu lực lượng bên trên mặt trận không tồn tại lợi mang đến tao.

Câu 4:

Khu Giải phóng Việt Bắc được ví như

A. địa thế căn cứ địa của cách mệnh toàn nước. Nam song lập.

B. trung tâm đầu óc kháng chiến. 

C. thủ đô kháng chiến.

D. hình hình họa thu nhỏ của nước Việt 

Câu 5:

Nguyên nhân thẳng của trào lưu “Đồng khởi” (1959-1960) là

A. sự soi sáng sủa của Nghị quyết 15 BCH TW Đảng (tháng 1-1959). 

B. tổ chức chính quyền Mỹ - Diệm tiếp tục giảm sút. 

C. miền Bắc tiếp tục đúng lúc chỉ viện mang đến miền Nam. 

D. lực lượng cách mệnh miền Nam tiếp tục vững mạnh.

Câu 6:

Cuộc khởi nghĩa nào là không trực thuộc trào lưu Cần Vương?

A. Khởi nghĩa Hương Khê.

B. Khởi nghĩa Ba Đình 

C. Khởi nghĩa Bãi Sậy. 

D. Khởi nghĩa Yên Thế.

Xem thêm: chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng