dấu hiệu chủ yếu để kết luận 2 cá thể chắc chắn thuộc 2 loài sinh học khác nhau là

YOMEDIA

Bạn đang xem: dấu hiệu chủ yếu để kết luận 2 cá thể chắc chắn thuộc 2 loài sinh học khác nhau là

 • Câu hỏi:

  Dấu hiệu hầu hết nhằm tóm lại 2 thành viên chắc hẳn rằng nằm trong 2 loại sinh học tập không giống nhau là chúng

  • A. có hình hài không giống nhau.
  • B. sinh rời khỏi con cái hữu thụ.
  • C. không nằm trong chống sinh sống.
  • D. cách li sinh đẻ cùng nhau.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

  Với loại sinh đẻ hữu tính, tín hiệu nhằm tóm lại 2 thành viên chắc hẳn rằng nằm trong 2 loại sinh học tập không giống nhau là cơ hội li sinh đẻ, cơ hội li sinh đẻ thực chất là cơ hội li DT. Trong tiến thủ hóa nhỏ thì cơ hội li sinh đẻ là tín hiệu khắc ghi sự tạo hình loại mới mẻ.

Mã câu hỏi: 274974

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: tài nguyên chính của miền tây trung quốc là

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu căn vặn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Dấu hiệu hầu hết nhằm tóm lại 2 thành viên chắc hẳn rằng nằm trong 2 loại sinh học tập không giống nhau là chúng
 • Động vật nào là tại đây một vừa hai phải thở qua chuyện domain authority một vừa hai phải thở qua chuyện phổi?
 • Cơ thể đem kí hiệu cỗ NST là 2n + 1 nằm trong thể đột thay đổi nào là sau đây?
 • Tế bào vi trùng E.coli vốn liếng nhạy bén với kháng sinh tetracycline.
 • .Trong quy trình thở hiếu khí ở thực vật, FADH2 được giải hòa ở quy trình nào?
 • Loài nhập vai trò cần thiết nhập quần xã tự đem con số thành viên nhiều
 • Theo quy luật phân li của Menden thì phép tắc lai nào là tại đây cho tới đời con cái đem tỉ lệ thành phần loại hình không giống tỉ lệ thành phần loại gen
 • Nhận tấp tểnh nào là tại đây đúng vào lúc nói đến phân tử ARN?
 • Phát biểu nào là tại đây về đột thay đổi cấu tạo NST sai?
 • Điều gì là trúng so với những nhân tố tình cờ và tinh lọc tự động nhiên?
 • Bằng bệnh nào là tại đây phản ánh sự tiến thủ hóa của loại vật theo đuổi Xu thế đó?
 • Có từng nào hiện tượng lạ bên dưới đó là đối đầu nằm trong loài?
 • Khi nói đến chuỗi đồ ăn và lưới đồ ăn nhập quần xã loại vật, tuyên bố nào là đúng
 • Khi nói đến group loại vật phân giải của hệ sinh thái xanh, tuyên bố nào là tại đây sai?
 • Theo thuyết tiến thủ hóa tân tiến, tuyên bố nào là sai?
 • Khi phát biểu về sự việc phân tầng nhập quần xã, đem từng nào tuyên bố nào là tại đây đúng?
 • Ở một loại động vật hoang dã đem loại gen AB/ab, đem 1000 tế bào sinh tinh ranh phi vào hạn chế phân tạo ra phú tử.
 • 4 quần thể của một loại thú được kí hiệu là A, B, C, D đem diện tích S quần thể phân bổ và tỷ lệ cá thể
 • Hãy cho thấy thêm tóm lại nào là tại đây sau về lối cong của tập thể nhóm thực vật là đúng?
 • Cho biết phỏng nhiều năm của ruột của một trong những động vật hoang dã ở quy trình trưởng thành và cứng cáp như sau:
 • Ở quả cà chua thân thiện cao, ngược đỏ ối là trội trọn vẹn đối với thân thiện thấp, ngược vàng, lai nhị cây quả cà chua thân thiện cao, ngược đỏ ối với nhau
 • Trong những sinh hoạt của loài người, đem từng nào sinh hoạt thêm phần nhập việc dùng vững chắc và kiên cố tài nguyên
 • Khi nói đến chế độ DT ở loại vật nhân thực, nhập ĐK không tồn tại đột thay đổi xẩy ra, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?
 • Hình nào là tại đây trình diễn trúng quy trình nhân song ADN ở vi trùng E.coli?
 • Cho những tuyên bố sau về đột thay đổi gen:
 • Trên mạch đơn loại nhất của gen đem A = 15% và G = 26% tổng số nucleotide của mạch.
 • Biết rằng hạn chế phân xẩy ra thông thường, phép tắc lai nào là tại đây cho tới tỉ lệ thành phần loại gen ở F1 là 1:1?
 • Khi nói đến operon Lac và những trình tự động ADN nhập cuộc nhập điều tiết sinh hoạt operon này.
 • Khi đem cả A và B quy tấp tểnh hoa đỏ ối, những loại gen còn sót lại quy tấp tểnh hoa trắng
 • Cho F1 giao hợp cùng nhau F2 thu được một đem sừng: 1 ko sừng.
 • Cho F1 giao hợp cùng nhau, nhận được F2 đem loại hình phân li theo đuổi tỉ lệ: 50% Con loại đôi mắt đỏ ối, đuôi ngắn; 24%
 • Cho cây thân thiện cao, hoa đỏ ối thuần chủng phú phấn với cây thân thiện thấp, hoa White được thích hợp tử F1.
 • Tỉ lệ loại hình của quần thể trước lúc xẩy ra quy trình tự động phối phát biểu bên trên là?
 • Xét khung hình con ruồi giấm đực, đem loại gen AB/ab DE/de. Cho những tuyên bố sau đây:
 • Cho phép tắc lai (P): AabbDDEe × AabbDDEe, nhận được F1
 • Ở một loại động vật hoang dã đem vú, Lúc cho tới lai thân thiện một thành viên đực đem loại hình lông hung
 • Ở một loại động vật hoang dã giao hợp, xét phép tắc lại P: ♂ Aa × ♀Aa.
 • Phả hệ về sự việc DT căn bệnh ở người tự 1 trong các 2 alen của một gen qui địnhBiết rằng ko xẩy ra đột biến
 • Một loại động vật hoang dã, cho thấy thêm từng gen qui tấp tểnh một tính trạng, trội lặn trả toàn
 • Thế hệ xuất phân phát (P) đem số thành viên đem loại hình trội lúc lắc 80% tổng số thành viên của quần thể.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: là nhân tố tiến hóa khi nhân tố đó