đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp

Câu hỏi:

11/09/2020 82,786

Bạn đang xem: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp

A. Làm tăng độ cao thấp chiều ngang của cây

B. Diễn đi ra hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh xấu xí.

C. Diễn đi ra cả ở cây một lá lộc và cây nhị lá mầm

Đáp án chủ yếu xác

D. Diễn đi ra hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mũi.

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Lời giải:

Ở phát triển loại cấp cho ko ra mắt ở cây một lá lộc.

Đáp án hãy chọn là: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng sơ cấp cho của cây là:

A. Sự phát triển của thân mật và rễ theo hướng lâu năm vì thế hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh.

B. Sự phát triển chiều lâu năm của cây vì thế hoạt động và sinh hoạt phân hoá của tế bào phân sinh đỉnh thân mật và đỉnh rễ ở cây một lá lộc và cây nhị lá mầm

C. Sự phát triển chiều lâu năm của cây vì thế hoạt động và sinh hoạt vẹn toàn phân của tế bào phân sinh đỉnh thân mật và đỉnh rễ chỉ mất ở cây cây nhị lá lộc.

D. Sự phát triển chiều lâu năm của cây vì thế hoạt động và sinh hoạt vẹn toàn phân của tế bào phân sinh đỉnh thân mật và đỉnh rễ chỉ mất ở cây cây một lá lộc.

Câu 2:

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở địa điểm này của cây?

A. Tại thân

B. Tại chồi nách

C. Tại đỉnh rễ

D. Tại chồi đỉnh

Câu 3:

Kết ngược của phát triển loại cấp

A. Làm mang đến cây to tát đi ra theo hướng ngang

Xem thêm: giao phối không ngẫu nhiên thường làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

B. Làm đột biến cành mặt mũi và rễ nhánh

C. Làm mang đến cây đi ra hoa, tạo ra quả

D. Tất cả những thể hiện trên

Câu 4:

Mô phân sinh ở thực vật là

A. Nhóm những tế bào ko phân hóa, tuy nhiên kỹ năng vẹn toàn phân vô cùng hạn chế

B. Nhóm những tế bào ko phân hóa, tạo được kỹ năng vẹn toàn phân

C. Nhóm những tế bào ko phân hóa, tổn thất dần dần kỹ năng vẹn toàn phân

D. Nhóm những tế bào phân hóa, chuyên nghiệp hóa về chức năng

Câu 5:

Lấy tủy thực hiện tâm, sự phân bổ của mạch rây và mộc nhập phát triển sơ cấp cho ra sao ?

A. Gỗ ở phía ngoài còn mạch rây trực thuộc tầng sinh mạch

B. Gỗ và mạch rây trực thuộc tầng sinh mạch

C. Gỗ ở phía nhập còn mạch rây ở phía ngoài tầng sinh mạch

D. Gỗ và mạch rây ở phía ngoài tầng sinh mạch.

Câu 6:

Sinh trưởng sơ cấp cho xẩy ra ở?

A. Cây một lá lộc và cây nhị lá mầm

B. Chỉ xẩy ra ở cây  nhị lá mầm

C. Cây một lá lộc và phần thân mật non của cây nhị lá mầm

D. Cây nhị lá lộc và phần thân mật non của cây một lá mầm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK