đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

Câu hỏi:

03/08/2019 72,422

A. Cơ thể con cái sinh đi ra trọn vẹn như là nhau và như là khung người u ban đầu

Bạn đang xem: đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

B. Tạo đi ra thành viên mới mẻ đặc biệt nhiều chủng loại về những điểm sáng quí nghi

Đáp án chủ yếu xác

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu vô một thời hạn ngắn

D. Tạo đi ra những thành viên thích ứng chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định định

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để nhân loài cây ăn ngược nhiều năm người tớ thông thường tách cành vì?

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công siêng sóc

B. Phương pháp này hùn nhân như là nhanh chóng và nhiều

C. Phương pháp này hùn tránh khỏi thâm thúy bệnh tạo ra hại

D. Phương pháp này hùn tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được phân phát giã chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được phân phát giã nhờ bão táp, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được phân phát giã chỉ nhờ bão táp, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được phân phát giã nhờ bão táp, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: Kinh nghiệm lựa chọn xưởng sản xuất giày thể thao tốt nhất tại TP.HCM

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. phẳng bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh sinh ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo nên ra?

A. Từ một trong những phần của phòng ban sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần thân thiện của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là mẫu mã sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không sở hữu sự thống nhất thân thiện phó tử đực và phó tử cái

C. Có sự thống nhất thân thiện phó tử đực và phó tử cái

Xem thêm: nguồn lao động nước ta hiện nay

D. Chỉ cần thiết phó tử cái

TÀI LIỆU VIP VIETJACK