công thức tính góc giữa hai đường thẳng

1. Công thức tính góc đằm thắm hai tuyến đường trực tiếp vô mặt mũi phẳng phiu 1.1 Tính theo đuổi góc đằm thắm nhị vecto chỉ phương: Trong mặt mũi phẳng phiu với hệ trục tọa chừng...

1. Công thức tính góc đằm thắm hai tuyến đường trực tiếp vô mặt mũi phẳng

1.1 Tính theo đuổi góc đằm thắm nhị vecto chỉ phương:

Bạn đang xem: công thức tính góc giữa hai đường thẳng

Trong mặt mũi phẳng phiu với hệ trục tọa chừng $Oxy$, mang lại hai tuyến đường đường thẳng liền mạch $d_1, d_2.$
Gọi $\vec{u_1}=(a_1;b_1),\vec{u_2}=(a_2;b_2)$
lần lượt là vec-tơ chỉ phương của $d_1, d_2.$
Khi cơ, cos của góc đằm thắm hai tuyến đường trực tiếp được xem theo đuổi công thức:
$\cos(d_1,d_2)=|\cos(\vec{u_1},\vec{u_2})|=\frac{|\vec{u_1}.\vec{u_2}|}{|\vec{u_1}|.|\vec{u_2}|} \ \ = \ \ \frac{|a_1a_2+b_1b_2|}{{\sqrt{a^2_1+b^2_1}.\sqrt{a^2_2+b^2_2}}}$

1.2 Tính theo đuổi góc đằm thắm nhị vec-tơ pháp tuyến:
Gọi $\vec{n_1}=(A_1;B_1),\vec{n_2}=(A_2;B_2)$
lần lượt là vec-tơ pháp tuyến của $d_1, d_2.$
Khi cơ, góc đằm thắm hai tuyến đường trực tiếp này được xem theo đuổi công thức:
$\cos(d_1,d_2)=|\cos(\vec{n_1},\vec{n_2})|=\frac{|\vec{n_1}.\vec{n_2}|}{|\vec{n_1}|.|\vec{n_2}|} \ \ = \ \ \frac{|A_1A_2+B_1B_2|}{{\sqrt{A^2_1+B^2_1}.\sqrt{A^2_2+B^2_2}}}$

Xem thêm: hướng phát triển của ngành bưu chính nước ta hiện nay là

2. Công thức tính góc đằm thắm hai tuyến đường trực tiếp vô ko gian

Tương tự động mục 1.1, tao sở hữu công thức tính số đo của góc đằm thắm hai tuyến đường trực tiếp vô không khí $Oxyz.$

Xem thêm: sơ đồ tư duy lặng lẽ sapa

Trong không khí với hệ trục tọa chừng $Oxyz$, mang lại hai tuyến đường đường thẳng liền mạch $d_1, d_2.$
Gọi $\vec{u_1}=(a_1;b_1;c_1),\vec{u_2}=(a_2;b_2;c_2)$
lần lượt là vec-tơ chỉ phương của $d_1, d_2.$
Khi cơ, cosin của góc đằm thắm hai tuyến đường trực tiếp này được xem theo đuổi công thức:
$\cos(d_1,d_2)=|\cos(\vec{u_1},\vec{u_2})|=\frac{|\vec{u_1}.\vec{u_2}|}{|\vec{u_1}|.|\vec{u_2}|} \ \ = \ \ \frac{|a_1a_2+b_1b_2+c_1c_2|}{{\sqrt{a^2_1+b^2_1+c^2_1}.\sqrt{a^2_2+b^2_2+c^2_2}}}$

Lưu ý: Trong không khí thì không tồn tại công thức tương tự động như mục 1.2.

Theo MATHvn. Người đăng: Tố Uyên.