công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm 2a là

Câu hỏi:

18/06/2019 67,096

Bạn đang xem: công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm 2a là

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án D.

Kim loại group IIA sở hữu hóa trị IICông thức cộng đồng của oxit sắt kẽm kim loại nằm trong group IIA là RO.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khí CO dư trải qua láo lếu hợp ý bao gồm CuO, Al2O3 và MgO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Mg

B. Cu, Al, MgO

C. Cu, Al2O3, Mg

D. Cu, Al2O3, MgO

Câu 2:

Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại đều phản xạ với nước ở sức nóng chừng thông thường tạo nên hỗn hợp sở hữu môi trường thiên nhiên bazơ là:

A. Na, Ba, K

B. Be, Na, Ca

C. Na, Fe, K

D. Na, Cr, K

Câu 3:

Bao nhiêu gam clo tính năng một vừa hai phải đầy đủ sắt kẽm kim loại nhôm tạo nên 26,7 gam AlCl3?

A. 21,3 gam

B. 12,3 gam

C. 13,2 gam

Xem thêm: kim loại cu phản ứng được với dung dịch

D.  23,1 gam

Câu 4:

Kim loại nào là tại đây mềm nhất nhập toàn bộ những sắt kẽm kim loại ?

A. Vàng

B. Bạc

C. Đồng

D. Nhôm

Câu 5:

Kim loại nào là tại đây sở hữu tính dẫn năng lượng điện chất lượng nhất  nhập toàn bộ những sắt kẽm kim loại ?

A. Vàng

B. Bạc

C. Đồng

D. Nhôm

Câu 6:

Kim loại nào là tại đây có tính cứng lớn số 1 nhập toàn bộ những sắt kẽm kim loại ?

A. Vonfam

B. Crom

C. Sắt 

D. Đồng

TÀI LIỆU VIP VIETJACK