co2 dư + ca(oh)2

Câu hỏi:

20/08/2019 579,279

Bạn đang xem: co2 dư + ca(oh)2

A. đem kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, kết tủa ko tan

B. không tồn tại hiện tượng lạ gì vô xuyên suốt quy trình thực hiện

C. khi đầu ko thấy hiện tượng lạ, tiếp sau đó đem kết tủa xuất hiện

D. đem kết tủa, lượng kết tủa tăng dần dần, tiếp sau đó kết tủa tan

Đáp án chủ yếu xác

Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư vô hỗn hợp Ca(OH)2 xẩy ra phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O Ca(HCO3)2

Hiện tượng để ý được: Dung dịch xuất hiện nay kết tủa Trắng tăng dần dần cho tới cực lớn, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần cho tới không còn.

=> Chọn đáp án D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào là xẩy ra ở catot vô quy trình năng lượng điện phân MgCl2 rét chảy ?

A. sự oxi hoá ion Mg2+.

B. sự khử ion Mg2+.

C. sự oxi hoá ion Cl-.

D. sự khử ion Cl-.

Câu 2:

Cho những nhận định và đánh giá sau:

(a) Kim loại Al đem tính lưỡng tính vì như thế Al tan được trong những hỗn hợp axit mạnh và kiềm.

(b) Cr(OH)3 là hóa học lưỡng tính.

(c) Công thức của phèn chua là: Na2SO4.Al2(SO4)2.24H2O.

(d) Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính, vô cơ tính bazơ trội rộng lớn tính axit.

(e) Hỗn phù hợp Al2O3 và Fe người sử dụng triển khai phản xạ sức nóng nhôm người sử dụng hàn đàng ray.

(f) NaHCO3 là hóa học lưỡng tính, trội tính axit.

Số nhận định và đánh giá sai là:

A. 5

B. 3

C. 4

Xem thêm: giải vở bài tập sinh học 9

D. 2

Câu 3:

Cho những muối bột rắn sau: NaHCO3, NaCl, Na2CO3, AgNO3, Ba(NO3)2. Số muối bột dễ dẫn đến sức nóng phân là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Câu 4:

Khi tổ chức thử nghiệm pha trộn khí đo, để tránh khí clo bay rời khỏi tạo ra độc hại môi trường thiên nhiên, cần thiết bịa đặt bên trên mồm bình thu một mẩu bông tẩm hỗn hợp nào là vô số những hỗn hợp sau đây?

A. NaOH

B. quỳ tím

C. NaCl

D. HCl

Câu 5:

Điều xác định nào là sau đấy là sai?

A. Theo chiều tăng dần dần năng lượng điện phân tử nhân, những sắt kẽm kim loại kiềm đem nửa đường kính vẹn toàn tử tăng dần

B. Các sắt kẽm kim loại kiềm đem white color bạc, đem tính ánh kim

C. Theo chiều tăng dần dần năng lượng điện phân tử nhân, những sắt kẽm kim loại kiềm đem sức nóng nhiệt độ chảy tăng dần

D. Kim loại kiềm là sắt kẽm kim loại nhẹ nhàng, đem tính khử mạnh

Câu 6:

Cho hỗn hợp Ba(HCO3)2 theo lần lượt vô những dung dịch: CuSO4, NaOH, NaHSO4, K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4, HNO3, MgCl2, HCl, Ca(NO3)2. Số tình huống đem phản xạ xẩy ra là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Xem thêm: biểu hiện của bạo lực học đường

TÀI LIỆU VIP VIETJACK