cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là

Câu hỏi:

01/08/2019 38,242

Bạn đang xem: cơ sở khoa học của các biện pháp bảo quản nông sản là

A. Tăng nhẹ nhõm độ mạnh thở tế bào

B. Giảm nhẹ nhõm độ mạnh thở tế bào

C. Giảm độ mạnh thở tế bào cho tới nút tối thiểu

Đáp án chủ yếu xác

D. Tăng độ mạnh thở tế bào cho tới nút tối đa

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình lối phân xẩy ra ở

A. Trên màng của tế bào

B. Trong tế bào hóa học (bào tương)

C. Trong toàn bộ những bào quan lại không giống nhau

D. Trong nhân của tế bào

Câu 2:

Sơ vật dụng tóm lược này tại đây thể hiện nay đích quy trình lối phân?

A. Glucozo → axit piruvic + ATP + NADH

B. Glucozo → CO2 + ATP + NADH

C. Glucozo → nước + năng lượng

D. Glucozo → CO2 + nước

Câu 3:

Nói về thở tế bào, điều này tại đây ko đúng?

A. Đó là quy trình quy đổi tích điện cực kỳ cần thiết của tế bào

B. Đó là quy trình lão hóa những hóa học cơ học trở nên CO2 và H2O và hóa giải tích điện ATP

C. Hô hấp tế bào sở hữu thực chất là chuỗi những phản xạ lão hóa khử

D. Quá trình thở tế bào hầu hết ra mắt vô nhân tế bào

Câu 4:

Giai đoạn này sinh rời khỏi nhiều ATP nhất?

Xem thêm: khẳng định nào sau đây là đúng

A.Đường phân

B.Chuỗi chuyền electron hô hấp

C.Chu trình Crep

D.Giai đoạn trung gian dối thân thiết lối phân và quy trình Crep

Câu 5:

Sản phẩm của thở tế bào gồm:

A. Oxi, nước và tích điện (ATP + nhiệt)

B. Nước, lối và tích điện (ATP + nhiệt)

C. Nước, khí cacbonic và đường

D. Khí cacbonic, lối và tích điện (ATP + nhiệt)

Câu 6:

Quá trình thở tế bào bao gồm những tiến độ sau:

(1) Đường phân

(2) Chuỗi truyền electron hô hấp

(3) Chu trình Crep

(4) Giai đoạn trung gian dối thân thiết lối phân và quy trình Crep

Trật tự động đích những tiến độ của quy trình thở tế bào là

A. (1) → (2) → (3) → (4)

B. (1) → (3) → (2) → (4)

C. (1) → (4) → (3) → (2)

D. (1) → (4) → (2) → (3)

Câu 7:

Ở loại vật nhân sơ không tồn tại ti thể thì thở tế bào ra mắt ở đâu?

A. Tại tế bào hóa học và nhân tế bào

B. Tại tế bào hóa học và màng nhân

C. Tại tế bào hóa học và màng sinh chất

D. Tại nhân tế bào và màng sinh chất