cơ cấu sản phẩm công nghiệp của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu là để

Câu hỏi:

03/08/2019 54,855

Bạn đang xem: cơ cấu sản phẩm công nghiệp của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu là để

A. khai quật đảm bảo chất lượng hơn thế nữa mạnh về khoáng sản

B. tận dụng tối đa tối nhiều nguồn chi phí kể từ nước ngoài

C. tương thích rộng lớn với đòi hỏi của thị trường

Đáp án chủ yếu xác

D. dùng với hiệu suất cao rộng lớn mối cung cấp lao động

Hướng dẫn: SGK/114, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp đa phần nhằm tăng kỹ năng đối đầu và cạnh tranh của thành phầm công nghiệp VN là

A. hấp dẫn nhiều bộ phận tài chính tham lam gia

B. xây cất cơ cấu tổ chức ngành kha khá linh hoạt

C. góp vốn đầu tư theo hướng thâm thúy, thay đổi công nghệ

D. đáp ứng nguyên vật liệu ,chú ý xuất khẩu

Câu 2:

Đặc điểm nào là tại đây ko chính với khu vực công nghiệp ở nước ta?

A. Chuyên phát hành công nghiệp

B. Có nhiều điểm dân sinh sống sinh sống

C. Có ranh giới địa lí xác định

D. nhà nước ra quyết định trở thành lập

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây ko chính với công nghiệp năng lượng điện lực của VN hiện nay nay?

A. Nhiên liệu mang lại phát hành năng lượng điện ở miền Trung là khí tự động nhiên

Xem thêm: hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng

B. Sản lượng thủy năng lượng điện và nhiệt độ năng lượng điện cướp tỉ trọng rộng lớn nhất

C. Nước tao có rất nhiều tiềm năng nhằm cách tân và phát triển công nghiệp điện

D. Hàng loạt xí nghiệp sản xuất năng lượng điện với năng suất rộng lớn đang được hoạt động

Câu 4:

Nhân tố nào là sau đó là đa phần thực hiện mang lại cơ cấu tổ chức ngành của công nghiệp VN kha khá nhiều dạng?

A. Sự phân hóa bờ cõi công nghiệp càng ngày càng sâu

B. Trình phỏng người làm việc càng ngày càng được nâng cao

C. Nguồn vẹn toàn, nhiên liệu nhiều loại và phong phú

D. hầu hết bộ phận tài chính nằm trong tham lam gia tài xuất

Câu 5:

Việc di chuyển cơ cấu tổ chức công nghiệp VN đa phần nhằm

A. dùng đảm bảo chất lượng mối cung cấp làm việc, tạo nên việc làm

B. tận dụng tối đa tối nhiều những nguồn chi phí không giống nhau

C. khai quật nhiều hơn nữa những loại khoáng sản

D. tăng hiệu suất cao góp vốn đầu tư, tương thích thị trường

Câu 6:

Việc đa dạng chủng loại hóa thành phầm công nghiệp VN đa phần nhằm:

A. Khai thác thế mạnh về tự động nhiên

B. Góp phần cách tân và phát triển xuất khẩu

C. Tận dụng thế mạnh lao động

D. Đáp ứng yêu cầu thị trường