có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số

Các các bạn đem biết có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số ngẫu nhiên hoặc không? Vậy chúng ta hãy nằm trong Studytienganh.vn mò mẫm hiểu những số ngẫu nhiên đem 3 chữ số và những kỹ năng và kiến thức tương quan nữa nhé! Hãy kéo xuống bên dưới nhằm theo đòi dõi nội dung bài viết này nhé!

Bạn đang xem: có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số

1. Câu hỏi: Có từng nào số ngẫu nhiên đem 3 chữ số

  • A. 890 số
  • B. 900 số
  • C. 980 số
  • D. 555 số

Đáp án: B. 900 số

có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số

(Hình hình họa minh họa về chủ thể toán học)

Tại sao lại sở hữu 900 số chúng ta đem biết ko nhỉ?

Trước không còn chúng ta nên xác lập số nhỏ nhất đem thân phụ chữ số và số lớn số 1 đem thân phụ chữ số này đó là 100 và số lớn số 1 là 999.

Dãy số bên trên là mặt hàng số tiếp tục, đem khoảng cách thân ái nhị số là 1 trong những đơn vị chức năng.

Từ cơ tao rất có thể tính được số hạng của mặt hàng số bên trên là: 

(999−100):1+1=900 (số hạng)

hoặc tao rất có thể tính bởi vì công thức: số cuối trừ số đầu +1 

Từ cơ tao đem đáp án đem 900 số hạng là số ngẫu nhiên đem 3 chữ số

2. Có từng nào số ngẫu nhiên đem 3 chữ số không giống nhau

Câu hỏi: Ta rất có thể viết lách được từng nào số ngẫu nhiên đem thân phụ chữ số không giống nhau?

A. 648

B. 678

C. 748

D. 847

Đáp án: A. 648

có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số

( Hình hình họa minh họa những số ngẫu nhiên đem 3 chữ số không giống nhau )

Cách giải: 

  • Cách 1: 

Gọi số ngẫu nhiên đem 3 chữ số không giống nhau là: abc.

Ta đem,

Chữ số a đem 9 cơ hội lựa chọn chữ số từ là 1 cho tới 9 (khác chữ số 0)

Với từng cơ hội lựa chọn của a, tao sẽ có được đem 9 cơ hội lựa chọn chữ số b kể từ 0 cho tới 9 (khác chữ số a),

Mỗi cơ hội lựa chọn chữ số b, tao đem cõng 8 cơ hội lựa chọn chữ số c (khác chữ số a, chữ số b)

Từ cơ tao đem toàn bộ 9.9.8  = 648 số đem 3 chữ số không giống nhau.

Xem thêm: sơ đồ tư duy lặng lẽ sapa

Vậy đem 648 số đem 3 chữ số không giống nhau.

  • Cách 2: 

Ta đem 9 cơ hội lựa chọn chữ số hàng trăm ngàn (bỏ số 0, từ là 1 cho tới 9)

Có 9 cơ hội lựa chọn chữ số hàng trăm ứng với từng cơ hội lựa chọn ở hàng trăm ngàn (bỏ số một vừa hai phải lựa chọn ở mặt hàng trăm)

Với từng số hàng trăm, tao đem 8 cơ hội lựa chọn số ở hàng trăm (bỏ số một vừa hai phải lựa chọn ở hàng trăm và mặt hàng trăm).

Vậy tao đem số chữ số ngẫu nhiên đem 3 chữ số không giống nhau là: 

9.9.8 = 648 chữ số.

Đáp số: 648 chữ số

3. Có từng nào số ngẫu nhiên đem thân phụ chữ số tuy nhiên trong những số đem chữ số 1?

Câu hỏi: Có từng nào số ngẫu nhiên đem 3 chữ số tuy nhiên trong cơ từng số đem chữ số 1:

A. 678

B. 478

C.234

D. 252

Đáp án: D. 252 số

Bài giải:

Ta kiểm đếm những số ngẫu nhiên đem thân phụ chữ số rồi ít hơn những số thân phụ chữ số ko chứa chấp chữ số 1.

Số ngẫu nhiên đem thân phụ chữ số là : 100, 101, ... , 999, bao đem 900 số   (1). 

Trong những số bên trên, số ko chứa chấp chữ số 1 đem dạng abc

Trong cơ a đem 8 cơ hội lựa chọn (từ 2 cho tới 9), 

b đem 9 cơ hội lựa chọn (từ 0 cho tới 9 tuy nhiên không giống 1), 

c đem 9 cơ hội lựa chọn ( kể từ 0 cho tới 9 và nên không giống 1)

=> Có : 8.9.9 = 648 (số)   (2).

Từ (1) và (2) Vậy con số số ngẫu nhiên đem 3 chữ số tuy nhiên trong cơ đem chữ số một là : 900 - 648 = 252 (số).

Ta thêm thắt chữ số 0 nhập mặt hàng 1, 2, ... , 999 trở thành mặt hàng mới mẻ 000, 001, ... , 999 nhằm kiểm đếm số được đơn giản và dễ dàng.

Vậy rất có thể tính được đem 252 số ngẫu nhiên đem 3 chữ số tuy nhiên trong cơ đem chữ số một trong các cơ. 

Trên đó là những kỹ năng và kiến thức hùn chúng ta biết có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và những kỹ năng và kiến thức tương quan. Mong rằng nội dung bài viết của Studytienganh.vn rất có thể giúp cho bạn đem những kỹ năng và kiến thức mới mẻ mẻ và thú vị nhé!

Xem thêm: chiều của lực lo ren xơ được xác định bằng