chuyển các phân số sau thành phân số thập phân

Câu hỏi:

01/06/2020 13,428

Bạn đang xem: chuyển các phân số sau thành phân số thập phân

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Giải Cùng em học tập Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 1 Tiết 2 trang 6, 7 hoặc nhất bên trên VietJack

Giải thích:
Để fake một phân số về phân số thập phân tao cần thiết nhân (hoặc chia) cả tử và kiểu mẫu số với nằm trong một trong những nhằm kiểu mẫu số trở nên 10, 100, 1000, 10000, …

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viết những phân số Giải Cùng em học tập Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 1 Tiết 2 trang 6, 7 hoặc nhất bên trên VietJack và Giải Cùng em học tập Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 1 Tiết 2 trang 6, 7 hoặc nhất bên trên VietJack theo trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn.

Câu 2:

Khoanh nhập những phân số thập phân trong số phân số tiếp sau đây :

Xem thêm: ba(hco3)2 + nahso4

Giải Cùng em học tập Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 1 Tiết 2 trang 6, 7 hoặc nhất bên trên VietJack

Câu 3:

Viết 3 phân số thập phân.

Câu 4:

Điền vết > , < , = nhập địa điểm chấm:

Giải Cùng em học tập Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 1 Tiết 2 trang 6, 7 hoặc nhất bên trên VietJack

Câu 5:

Điền vết > , < , = nhập địa điểm chấm:

Giải Cùng em học tập Toán lớp 5 Tập 1 Tuần 1 Tiết 2 trang 6, 7 hoặc nhất bên trên VietJack

Câu 6:

Quan sát trường hợp truyện trò thân ái chúng ta Cường và chúng ta Mai nhập hình bên dưới đây:

Lan bảo rằng Mai tiếp tục ăn nhiều bánh rộng lớn Cường. Em sở hữu đồng ý không? Tại sao?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK