cho hình lập phương abcd.a'b'c'd' có cạnh bằng a

Câu hỏi:

20/01/2020 8,062

Bạn đang xem: cho hình lập phương abcd.a'b'c'd' có cạnh bằng a

Cho hình lập phương ABCD. A'B'C'D' có cạnh bởi vì a, một phía bằng phẳng hạn chế những

cạnh AA', BB', CC', DD' theo lần lượt bên trên M, N, P.., Q. sành AM=13a, CP=25a.

Thể tích khối nhiều diện ABCD.MNPQ 

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Dap an A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ với AB = a, BC = a2, AA' = a3.

Gọi a là góc thân thích 2 mặt mày bằng phẳng (ACD’) và (ABCD) (tham khảo hình vẽ).

Giá trị tana bằng:

A. 2

Câu 2:

Khối lăng trụ với diện tích S lòng bởi vì 3a2, độ cao bởi vì a hoàn toàn có thể tích bằng

Câu 3:

Thể tích khối lập phương với cạnh bởi vì 10 centimet là

Xem thêm: ...the distance was too far

Câu 4:

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bởi vì a.

Góc thân thích hai tuyến phố trực tiếp A'B và AC' bằng

Câu 5:

Trong không khí Oxyz. Tính thể tích V của khối nhiều diện số lượng giới hạn bởi

mặt mày phẳng (P): 2x - 4y + 3z - 24 = 0 và những mặt mày bằng phẳng tọa chừng.

A. V = 576

B. V= 288

C. V = 192

D. V = 96

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABC với lòng ABC là tam giác vuông bên trên B, AB = a,

BC = a3. sành thể tích khối chóp bằng a33. Khoảng cơ hội kể từ điểm S

cho tới mặt mày bằng phẳng (ABC) bằng

TÀI LIỆU VIP VIETJACK