chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện thường được xác định bằng quy tắc

Câu hỏi:

15/10/2019 55,622

Bạn đang xem: chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện thường được xác định bằng quy tắc

A. bàn tay trái ngược.

Đáp án chủ yếu xác

Chiều của lực kể từ tính năng lên đoạn thừng dẫn đem loại năng lượng điện bịa đặt nhập trừ ngôi trường được xác lập vì thế quy tắc bàn tay trái ngược.

Đáp án A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lực này tại đây ko nên lực từ?

A. Lực Trái Đất tính năng lên kim nam châm hút ở hiện trạng tự tại thực hiện nó triết lý theo dõi phương Bắc Nam.

B. Lực nam châm hút tính năng lên thừng dẫn vì thế nhôm đem loại năng lượng điện.

C. Lực Trái Đất tính năng lên vật nặng nề.

D. Lực nhì thừng dẫn đem loại năng lượng điện tính năng lên nhau.

Câu 2:

Các tương tác tại đây, tương tác này ko nên tương tác từ

A. tương tác thân thiết nhì nam châm hút.

B. tương tác thân thiết nhì thừng dẫn đem loại năng lượng điện.

C. tương tác trong những năng lượng điện điểm tích đứng yên ổn.

D. tương tác thân thiết nam châm hút và loại năng lượng điện.

Câu 3:

Phát biểu này tại đây là không đúng?

A. Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên ổn tồn bên trên năng lượng điện trường và kể từ ngôi trường.

B. Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù cho tới kể từ ngôi trường về góc nhìn tính năng kể từ.

Xem thêm: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng thứ cấp

C. Đi qua quýt từng điểm nhập kể từ ngôi trường chỉ tồn tại một đàng mức độ kể từ.

D. Tương tác thân thiết nhì loại năng lượng điện là tương tác kể từ.

Câu 4:

Một thừng dẫn trực tiếp nhiều năm đem loại năng lượng điện I chạy qua quýt. Hai điểm M và N trực thuộc và một mặt mày bằng chứa chấp thừng dẫn, đối xứng cùng nhau qua quýt thừng.Kết luận này sau đây khôngđúng?

A. Cảm ứng kể từ bên trên M và N đem chiều ngược nhau.

B. Véctơ chạm màn hình kể từ bên trên M và N đều bằng nhau.

C. M và N đều phía trên một đàng mức độ kể từ.

D. Cảm ứng kể từ bên trên M và N có tính rộng lớn đều bằng nhau.

Câu 5:

Người tớ thông thường rất có thể xác lập chiều của lực kể từ tính năng lên một quãng thừng đem loại năng lượng điện trực tiếp vì thế quy tắc này sau đây:

A. Quy tắc loại đinh ốc

B. Quy tắc bắt tay phải

C. Quy tắc bàn tay trái ngược.

D. Quy tắc bàn tay phải

Câu 6:

Chọn câu sai. Lực kể từ tính năng lên một quãng thừng đem loại năng lượng điện bịa đặt nhập kể từ tường đều tỉ trọng với

A. chạm màn hình kể từ bên trên vị trí đặt đoạn thừng.

B. chiều nhiều năm của đoạn thừng.

C. góc ăn ý vì thế đoạn thừng và đàng mức độ kể từ.

D. độ mạnh loại năng lượng điện bịa đặt trong khúc thừng.

Xem thêm: sơ đồ tư duy lặng lẽ sapa

TÀI LIỆU VIP VIETJACK