chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với

Câu hỏi:

18/06/2019 119,778

Đáp án: B

Chiết suất vô cùng của một môi trường xung quanh là phân tách suất tỉ đối của môi trường xung quanh bại liệt so sánh với chân không.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo quyết định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới nằm trong và một mặt mày phẳng phiu.

B. góc khúc xạ khi nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào thứ tự thì góc khúc xạ tăng từng ấy thứ tự.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc lên đường kể từ không gian nhập môi trường xung quanh với phân tách suất n, sao mang đến tia hành động tự nhiên vuông góc với tia khúc xạ. Khi bại liệt góc cho tới i được xem theo gót công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Tốc phỏng độ sáng nhập không gian là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài không gian với góc cho tới là i, với góc khúc xạ là r. Kết luận nào là bên dưới đấy là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

Xem thêm: Giày Jordan - Sản phẩm không thể thiếu cho các tín đồ thể thao

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 4:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, phân tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh nghịch là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh nghịch là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 5:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ độ sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc bởi vì.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 6:

Cho phân tách suất của nước bởi vì 4/3, của benzen bởi vì 1,5, của thủy tinh nghịch flin là một trong,8. Hiện tượng hành động tự nhiên toàn phần rất có thể xẩy ra Khi chiếu độ sáng từ

A. kể từ benzen nhập nước.

B. kể từ nước nhập thủy tinh nghịch flin.

C. kể từ benzen nhập thủy tinh nghịch flin.

Xem thêm: nguồn lao động nước ta hiện nay

D. kể từ chân ko nhập thủy tinh nghịch flin.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK