chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ với môi trường tới

Câu hỏi:

09/10/2019 86,745

Bạn đang xem: chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ với môi trường tới

B. bằng tỉ số thân thiết phân tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên khúc xạ và phân tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên cho tới.

C. bằng hiệu số thân thiết phân tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên khúc xạ và phân tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên cho tới.

Đáp án chủ yếu xác

Giải thích: Đáp án C

+ Chiết suất tỉ so với môi trường thiên nhiên khúc xạ và môi trường thiên nhiên cho tới bởi vì tỉ số thân thiết phân tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên khúc xạ đối với phân tách suất vô cùng của môi trường thiên nhiên cho tới.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ:

A. Khi độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng lịch sự môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ hơn thế thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. Góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

C. Mọi tia sáng sủa truyền qua loa mặt mũi phân cơ hội thân thiết nhị môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt đều bị thay đổi phía.

D. Khi độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng lịch sự môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ hơn thế thì góc khúc xạ to hơn góc cho tới.

Câu 2:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ

A. góc khúc xạ luôn luôn nhỏ rộng lớn góc cho tới.

B. mọi tia sáng sủa truyền qua loa mặt mũi phân cơ hội thân thiết nhị môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt đều bị thay đổi phía.

C. khi độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng lịch sự môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ hơn thế thì góc khúc xạ nhỏ rộng lớn góc tới

D. khi độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng lịch sự môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ hơn thế thì  góc khúc xạ to hơn góc tới

Câu 3:

Theo quyết định luật khúc xạ độ sáng truyền kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ lịch sự môi trường thiên nhiên xoàng phân tách theo đuổi phương xiên thì:

A. i < r        

B. i > r        

Xem thêm: giải bài tập toán lớp 6 tập 1

C.i  r         

D. i  r

Câu 4:

Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy đi ra khi ánh sáng truyền theo đuổi chiều từ

A. không khí vào nước

B. không khí vào nước đá

C. nước vào ko khí

D. ko khí vào thuỷ tinh

Câu 5:

Khi nói đến quyết định luật khúc xạ độ sáng, tuyên bố sai

A. Tia khúc xạ trực thuộc mặt mũi phẳng lì cho tới và ở phía mặt mũi bại pháp tuyến đối với tia cho tới.

B. Với nhị môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt chắc chắn, tỉ số thân thiết sin góc cho tới và sin góc khúc xạ là 1 trong những hằng số.

C. Tia khúc xạ ko trực thuộc mặt mũi phẳng lì cho tới và ở phía mặt mũi bại pháp tuyến đối với tia cho tới.

D. Với nhị môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt chắc chắn, tỉ số thân thiết sin góc khúc xạ và sin góc cho tới là 1 trong những hằng số.

Câu 6:

Điều khiếu nại xẩy ra hành động tự nhiên toàn phần là:

A. Tia sáng sủa cút kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ rộng lớn lịch sự môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng và 

B. Tia sáng sủa cút kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng lịch sự môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ rộng lớn và 

C. Tia sáng sủa cút kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ rộng lớn lịch sự môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng và 

D. Tia sáng sủa cút kể từ môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ xoàng lịch sự môi trường thiên nhiên phân tách quang quẻ rộng lớn và