chất nào sau đây là chất hữu cơ

Câu hỏi:

Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất hữu cơ

Chất này sau đó là hóa học hữu cơ?

A. CH4

B. CO2

C. Na2CO3

D. CO

Đáp án đích A.

Chất này sau đó là hóa học cơ học CH4, hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, nhập thành phần phân tử chỉ chứa nhị nguyên vẹn tố là cacbon và hidro, dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà nhập phân tử ngoài C, H đi ra còn nữa một số hoặc nhiều nguyên vẹn tố khác như O, N, S, halogen…

Giải mến nguyên nhân vì như thế sao lựa chọn A là đúng

Hợp hóa học cơ học là thích hợp hóa học của cacbon (trừ CO, CO2, muối hạt cacbonat, xianua, cacbua…). Khác với thích hợp hóa học vô sinh, nhập bộ phận thích hợp hóa học cơ học nhất thiết nên với cacbon, hoặc gặp gỡ hidro, oxi, nito, tiếp sau đó là cho tới halogen, diêm sinh.

– Phân loại thích hợp hóa học hữu cơ 

Hidrcacbon là loại hợp chất hữu cơ đơn giản nhất, nhập thành phần phân tử chỉ chứa nhị nguyên vẹn tố là cacbon và hidro.

– Hidrocacbon mạch hở:

+ Hidrocacbon no: Ankan

+ Hidrocacbon ko no có một nối đôi: Anken

Xem thêm: hướng phát triển của ngành bưu chính nước ta hiện nay là

+ Hidrcacbon ko no có nhị nối đôi: Ankadien

– Hidrocacbon mạch vòng:

+ Hidrocacbon no: xicloankan

+ Hidrocacbon mạch vòng: Aren

– Dẫn xuất của hidrocacbon là những hợp chất mà nhập phân tử ngoài C, H đi ra còn nữa một số hoặc nhiều nguyên vẹn tố khác như O, N, S, halogen…

– Dẫn xuất halogen: R – X ( R là gốc hidrocacbon)

– Hợp chất chứa nhóm chức: OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit……

Đặc điểm công cộng của thích hợp hóa học hữu cơ

– Hợp hóa học cơ học nhất thiết nên chứa chấp C, hoặc với H thông thường gặp gỡ O ngoại giả còn tồn tại halogen, N, P…

– Liên kết hầu hết nhập thích hợp hóa học cơ học là link nằm trong hóa trị.

– Các thích hợp hóa học cơ học thường rất dễ cất cánh khá, dễ dàng cháy, xoàng xĩnh bền nhiệt độ.

– Các phản xạ nhập hoá học tập cơ học thông thường đủng đỉnh, ko trọn vẹn, xẩy ra theo rất nhiều phía thông thường nên đun rét và với xúc tác.

Hợp hóa học cơ học hoàn toàn có thể với xuất xứ kể từ đương nhiên hoặc tự những phản xạ tự tạo và nó với ở xung xung quanh tớ nhập đa số những loại hoa màu đồ ăn, khung người người, khung người loại vật và trong những loại vật dụng.

Xem thêm: giải vở bài tập sinh học 9