chất không khử được sắt oxit ở nhiệt độ cao là

Chất khử được Fe oxit ở nhiệt độ chừng cao

Bạn đang xem: chất không khử được sắt oxit ở nhiệt độ cao là

Khử oxit sắt

Chất ko khử được Fe oxit ở nhiệt độ chừng cao là được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới hóa học khử được Fe oxit. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết thắc mắc tương quan. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

Chất ko khử được Fe oxit ở nhiệt độ chừng cao là

A. H2

B. Cu

C. CO

D. Al

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Để khử oxit Fe ở nhiệt độ chừng cao sử dụng những hóa học khử CO, C, H2 hoặc những sắt kẽm kim loại mạnh Al

Chất ko khử được Fe oxit ở nhiệt độ chừng cao là Cu.

Đáp án C

Câu chất vấn áp dụng liên quan

Câu 1. Hai hóa học đều ko khử được sắt(II) oxit (ở nhiệt độ chừng cao) là

A. Al, Cu.

B. Al, CO.

C. CO2, Cu.

D. H2, C.

Câu 2. Oxit sắt kẽm kim loại bị khử vày khí CO ở nhiệt độ chừng cao là

A. Al2O3.

B. Fe2O3.

C. MgO.

D. K2O

Câu 3. Ở nhiệt độ chừng cao, khí CO khử được những oxit nào là sau đây:

A. Fe2O3 và CuO

B. Al2O3 và CuO

C. MgO và Fe2O3

D. CaO và MgO

Câu 4. Ở nhiệt độ chừng cao, khí H2 khử được oxit nào là sau đây?

A. Al2O3.

B. MgO.

C. CuO.

D. CaO.

Xem đáp án

Đáp án C

Chất khử tầm (C, CO, H2) chỉ khử được những oxit của những sắt kẽm kim loại đứng sau Al nhập sản phẩm năng lượng điện hóa.

Do bại H2 chỉ hoàn toàn có thể khử được oxit CuO

Câu 5. Ở nhiệt độ chừng cao, Al hoàn toàn có thể khử được những oxit sắt kẽm kim loại nào là sau đây?

A. CuO, FeO, MgO.

B. Na2O, Fe2O3, ZnO.

C. CaO, CuO, Fe2O3.

D. Fe2O3, Cr2O3, CuO.

Xem đáp án

Đáp án D

A loại MgO

B loại Na2O

C loại CaO

Câu 6. Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp FeCl3 nhập ống thử đựng 1ml hỗn hợp NaOH, thấy xuất hiện:

A. hóa học ko tan gray clolor đỏ

B. hóa học ko tan màu sắc trắng

C. hóa học tan ko màu

D. hóa học ko tan blue color lơ

Câu 7. Những nhận định và đánh giá sau về sắt kẽm kim loại sắt:

(1) Kim loại Fe sở hữu tính khử tầm.

(2) Ion Fe2+ bền lâu hơn Fe3+.

(3) Fe bị thụ động nhập H2SO4 quánh nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng sở hữu dung lượng Fe tối đa.

(5) Trái khu đất tự động con quay và Fe là nguyên vẹn nhân thực hiện Trái Đất sở hữu kể từ tính.

(6) Kim loại Fe hoàn toàn có thể khử được ion Fe3+.

Số nhận định và đánh giá chính là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 8. Dãy bao gồm những oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ chừng cao là:

A. FeO, MgO, CuO.

B. PbO, K2O, SnO.

C. Fe3O4, SnO, BaO.

D. FeO, CuO, Cr2O3

Xem đáp án

Đáp án D

Al khử được những oxit sắt kẽm kim loại đứng sau Al nhập sản phẩm sinh hoạt hoá học: FeO, CuO, Fe3O4, SnO, Cr2O3, PbO. Điều khiếu nại đều sở hữu nhiệt độ độ

2Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe

2Al + 3CuO → Al2O3 + 3Cu

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe

2Al + 3SnO → Al2O3 + 3Sn

2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

Câu 9. Cho luồng khí CO dư trải qua 9,1 gam lếu phù hợp CuO và Al2O3, nung lạnh lẽo cho tới khi phản xạ trọn vẹn chiếm được 8,3 gam hóa học rắn. Khối lượng CuO sở hữu nhập lếu phù hợp ban sơ là

A. 0,8 gam.

B. 4,0 gam.

C. 8 gam.

D. 6 gam.

Xem đáp án

Xem thêm: cơ cấu sản phẩm công nghiệp của nước ta ngày càng đa dạng chủ yếu là để

Đáp án B

Al2O3 không trở nên khử vày CO

CO + CuO → Cu + CO2

x mol → x mol

=> mCuO – mCu = 9,1 – 8,3 = 0,8 => 80x – 64x = 0,8 => x = 0,05 mol

=> mCuO = 80.0,05 = 4 gam

Câu 10. Nếu cho tới hỗn hợp CuSO4 nhập hỗn hợp NaOH thì xuất hiện tại kết tủa màu

A. nâu đỏ tía.

B. xanh xao lam.

C. vàng nhạt nhẽo.

D. Trắng.

Xem đáp án

Đáp án B

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

(xanh lam)

Câu 11. Cho hỗn hợp NaOH nhập ống thử đựng hỗn hợp FeCl3, hiện tượng kỳ lạ để ý được là:

A. Có kết tủa Trắng xanh xao.

B. Có khí bay đi ra.

C. Có kết tủa đỏ tía nâu.

D. Kết tủa white color.

Xem đáp án

Đáp án C

Cho hỗn hợp NaOH nhập ống thử đựng hỗn hợp FeCl3, xẩy ra phản ứng:

3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

Fe(OH)3 kết tủa red color nâu

Câu 12. Cho sản phẩm những dung dịch: MgCl2, NaOH, H2SO4, CuSO4, Fe(NO3)3. Khi cho tới hỗn hợp bên trên ứng dụng cùng nhau từng song một thì số phản xạ ko xẩy ra là

A. 6.

B. 4.

C. 5

D. 7

Câu 13. Cặp hóa học nào là tại đây ko thể tồn bên trên nhập một dung dịch?

A. NaOH, MgSO4

B. KCl, Na2SO4

C. CaCl2, NaNO3

D. ZnSO4, H2SO4

Xem đáp án

Đáp án A

Cặp hóa học ko thể nằm trong tồn bên trên nhập một hỗn hợp là cặp hóa học xẩy ra phản xạ với nhau

=> cặp NaOH và MgSO4 ko thể nằm trong tồn bên trên nhập một hỗn hợp vì thế xẩy ra phản ứng:

2NaOH + MgSO4 → Mg(OH)2 + Na2SO4

Câu 14. Những nhận định và đánh giá sau về sắt kẽm kim loại sắt:

(1) Kim loại Fe sở hữu tính khử tầm.

(2) Ion Fe2+ bền lâu hơn Fe3+.

(3) Fe bị thụ động nhập H2SO4 quánh nguội.

(4) Quặng manhetit là quặng sở hữu dung lượng Fe tối đa.

(5) Trái khu đất tự động con quay và Fe là nguyên vẹn nhân thực hiện Trái Đất sở hữu kể từ tính.

(6) Kim loại Fe hoàn toàn có thể khử được ion Fe3+.

Số nhận định và đánh giá chính là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án

Đáp án B

(1) đúng

(2) sai, Fe2+ nhập không gian dễ dẫn đến lão hóa trở nên Fe3+

(3) đúng

(4) chính, quặng manhetit (Fe3O4) là quặng sở hữu dung lượng Fe tối đa.

(5) sai, vì thế kể từ ngôi trường Trái Đất sinh đi ra tự sự hoạt động của những hóa học lỏng dẫn điện

(6) chính, Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Vậy sở hữu 4 tuyên bố đúng

Câu 15. Ngâm thanh Cu (dư) nhập hỗn hợp AgNO3 chiếm được hỗn hợp X. Sau bại dìm thanh Fe (dư) nhập hỗn hợp X chiếm được hỗn hợp Y. thạo những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Dung dịch Y sở hữu chứa chấp hóa học tan là:

A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)3, Fe(NO3)2.

Xem đáp án

Đáp án B

Các phản xạ xảy ra:

Cu(dư) + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag

Cu(NO3)2 + Fe(dư) → Fe(NO3)2 + Cu

Vậy hỗn hợp Y chứa chấp Fe(NO3)2.

---------------------------

Trên trên đây VnDoc đã mang cho tới chúng ta cỗ tư liệu cực kỳ hữu ích Chất ko khử được Fe oxit ở nhiệt độ chừng cao là. Để sở hữu thành phẩm cao hơn nữa nhập học hành, VnDoc van trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài xích tập luyện Hóa học tập 9, Tài liệu học hành lớp 9 nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Ngoài đi ra, VnDoc.com tiếp tục xây dựng group share tư liệu học hành trung học cơ sở free bên trên Facebook: Luyện đua lớp 9 lên lớp 10. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể có được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: ba(hco3)2 + nahso4