cặp chất không xảy ra phản ứng là

Câu hỏi:

09/03/2020 8,071

Bạn đang xem: cặp chất không xảy ra phản ứng là

A. dung dịch NaNO3 và hỗn hợp MgCl2

Đáp án chủ yếu xác

B. dung dịch NaOH và Al2O3.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngâm một đinh Fe nhập hỗn hợp HCl, phản xạ xẩy ra chậm rãi. Để phản xạ xẩy ra thời gian nhanh rộng lớn, người tớ tăng tiếp nhập hỗn hợp axit một vài ba giọt hỗn hợp nào là sau đây

A. NaCl.

B. FeCl3.

C. H2SO4.

D. Cu(NO3)2.

Câu 2:

Chất nào là tại đây ko phản xạ với hỗn hợp HCl

A. H2N-CH2-COOH

B. CH3COOH

C. C2H5NH2

D. C6H5NH2

Câu 3:

Ở sức nóng phỏng cao, khí CO khử được những oxit nào là sau đây

A. Fe2O3 và CuO.

B. Al2O3  CuO.

C. MgO  Fe2O3.

Xem thêm: lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm

D. CaO và MgO.

Câu 4:

Đun rét hỗn hợp chứa chấp 0,2 mol láo lếu hợp ý bao gồm glyxin và axit glutamic nhớ dùng 320 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn hỗn hợp sau phản xạ, nhận được lượng muối hạt khan là

A. 36,32 gam.

B. 30,68 gam.

C. 35,68 gam.

D. 41,44 gam.

Câu 5:

Người tớ thông thường người sử dụng những đồ dùng vì như thế bạc nhằm cạo bão cho những người bị trúng bão (khi người bị mệt rũ rời, chóng mặt…do nhập khung hình hội tụ những khí độc như H2S…). Khi cơ vật vì như thế bạc bị thâm tự phản ứng:

4Ag + O2 + 2H2S  → 2Ag2S + 2H2O.

Chẩt khử nhập phản xạ bên trên là

A. O­2

 B. H2S

C. Ag

D. H2S và Ag.

Câu 6:

Đốt cháy 4,56 gam láo lếu hợp ý E chứa chấp metylamin, đimetylamin, trimetylamin nhớ dùng 0,36 mol O2. Mặt không giống lấy 4,56 gam E thuộc tính với hỗn hợp HCl loãng, dư nhận được lượng muối hạt là

A. 9,67 gam.

B. 8,94 gam.

C. 8,21 gam.

D. 8,82 gam.

Xem thêm: tài nguyên chính của miền tây trung quốc là

TÀI LIỆU VIP VIETJACK