bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động

Câu hỏi:

12/02/2020 22,192

Bạn đang xem: bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án C

Rễ cây có rất nhiều loại phía động như: phía sáng sủa âm, phía trọng tải dương, phía hóa, phía nước.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong sinh sinh ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo ra ra

A. kể từ 1 phần của cơ sở sinh chăm sóc của cây

B. chỉ còn rễ của cây

C. chỉ còn 1 phần thân mật của cây

D. chỉ còn lá của cây

Câu 2:

Testosterone được sinh đẻ rời khỏi ở

A. tuyến giáp

B. tuyến yên

C. tinh ranh hoàn

D. chống trứng

Câu 3:

Sinh trưởng loại cấp cho ở cây thân mật mộc là tăng thêm về

A. chiều nhiều năm vì thế hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh.

B. chiều ngang vì thế hoạt động và sinh hoạt của tế bào sinh đỉnh.

C. chiều ngang vì thế hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mày.

Xem thêm: tài nguyên chính của miền tây trung quốc là

D. chiều nhiều năm vì thế hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mày.

Câu 4:

Hướng xúc tiếp đem ở loại cây này bên dưới đây?

A. Bưởi.

B. Cam.

C. Nho.

D. Táo.

Câu 5:

Khi bịa cây ở hành lang cửa số, cây thông thường cải cách và phát triển hướng ra phía phía ngoài hành lang cửa số. Hiện tượng này phản ánh dạng phía động này ở thực vật?

A. Hướng nước

B. Hướng tiếp xúc

C. Hướng trọng lực

D. Hướng sáng

Câu 6:

Tác nhân này sau đây thông thường chỉ tạo nên phía động dương nhưng mà không khiến rời khỏi phía động âm?

A. Nước.

B. Trọng lực.

C. Ánh sáng sủa.

D. Hóa hóa học.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK