biểu hiện nào sau đây thể hiện nước ta đông dân

Câu 1: Biểu hiện nay này tại đây thể hiện nay việt nam nhộn nhịp dân?

Bạn đang xem: biểu hiện nào sau đây thể hiện nước ta đông dân

A. Nhiều dân tộc bản địa.             

B. Cơ cấu trẻ em.                   

C. Quy tế bào rộng lớn.                

D. Tăng thời gian nhanh.

Câu 2: Các khu đô thị rộng lớn của việt nam triệu tập đa phần ở

A. đồng vị.                   

B. trung du.                      

C. miền núi.                      

D. cao vẹn toàn.

Câu 3: Phát biểu này tại đây không cần là Điểm sáng của đô thị mới nước ta?

A. Trình phỏng đô thị mới còn thấp.                                 

B. Phân tía những khu đô thị vô cùng đồng đều.

C. Tỉ lệ dân trở thành thị tạo thêm.                                    

Xem thêm: các công thức hóa học lớp 8

D. Quá trình đô thị mới ra mắt sớm.

Câu 4: Dân số việt nam tăng thời gian nhanh, đặc trưng nhập nửa cuối thế kỉ XX, vẫn dẫn theo hiện nay tượng

A. bùng nổ dân sinh.                                                      

B. ô nhiễm môi trường thiên nhiên.

C. già hóa dân ở.                                                       

D. tăng trưởng kinh tế tài chính chậm chạp.

Câu 5: Phát biểu không chính với mối cung cấp làm việc việt nam hiện nay nay?

A. Nhiều kinh nghiệm tay nghề nhập nông nghiệp.                  

B. Phân tía đa phần ở trở thành thị.

C. Chất lượng làm việc càng ngày càng tăng.       

D. Số lượng đầy đủ, tăng nhanh

Xem thêm: biểu hiện của bạo lực học đường