bài tập toán lớp 4 tập 2

VnDoc.com Học tập dượt Lớp 4 Toán lớp 4

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 4 tập 2

Nâng cung cấp gói Pro nhằm hưởng thụ trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải toàn cỗ tệp tin rất rất nhanh ko mong chờ.

Mua ngay lập tức Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Giải VBT Toán lớp 4 tập dượt 2

48 21.676

Bài viết lách đang được lưu

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bao hàm những bài xích rèn luyện, thực hành thực tế sở hữu nằm trong nội dung, cường độ tựa như các bài xích tập dượt nhập sách giáo khoa với những bài xích giải sở hữu câu nói. giải hoặc, mê hoặc. Mời chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm vận chuyển về.

 • Thông tin cẩn sách Vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 tập dượt 2
 • Giải Vở bài tập toán lớp 4 tập 2
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 3
  • Giải Toán lớp 4 chương 4
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 5
  • Giải VBT Toán lớp 4 chương 6

Thông tin cẩn sách Vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 tập dượt 2

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Cách thực hiện bài xích tập dượt nhập vở này cũng tương tự cách tiến hành bài xích tập dượt nhập sách giáo khoa. Hình như, học viên còn được sản xuất thân quen với một số trong những dạng bài xích tập dượt loại mới mẻ. Vì vậy nếu như học viên đã trải bài xích tập dượt nhập sách giáo khoa hoàn toàn có thể dùng vở bài xích tập dượt này Khi tự động học tập hoặc ôn tập dượt.

Những bài xích tập dượt nhập sách VBT Toán lớp 4 tập dượt 2 bám sát công tác hiện nay hành của Sở và đều phải sở hữu chỉ dẫn giải cụ thể.

Đây là 1 trong những cuốn sách lớp 4 rất rất tiện tìm hiểu thêm cho những em cũng tựa như các bậc bố mẹ dạy dỗ học tập mang lại con cái bản thân Khi gặp gỡ những vấn đề chưa tồn tại phía đê sao để cho phù phù hợp với “phương pháp môn sư phạm".

Tất cả những bài xích tập dượt nhập Vở bài xích tập dượt Toán 4, những em cần tự động bản thân thực hiện trước lúc coi phần chỉ dẫn giải nhập cuốn sách này. Nếu thực hiện được vì vậy thì việc học tập của những em mới mẻ hiệu suất cao và đạt nhiều kết quả nhập hoc tập dượt.

Giải VBT Toán lớp 4 chương 3

 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 84: Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 85: Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 5
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 86: Luyện tập
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 87: Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 9
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 88: Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 3
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 89: Luyện tập
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 90: Luyện tập dượt chung

Giải Toán lớp 4 chương 4

 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 91: Ki - lô - mét vuông
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 92: Luyện tập dượt Ki - lô - mét vuông
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 93: Hình bình hành
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 94: Diện tích Hình bình hành
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 95: Luyện tập
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 96: Phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 97: Phân số và phép tắc phân chia số tự động nhiên
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 98: Phân số và phép tắc phân chia số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 99: Luyện tập
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 100: Phân số vày nhau
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 101: Rút gọn gàng phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 102: Luyện tập dượt rút gọn gàng phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 103: Quy đồng hình mẫu những phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 104: Quy đồng hình mẫu những phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 105: Luyện tập dượt Quy đồng hình mẫu những phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 106: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 107: So sánh nhì phân số nằm trong hình mẫu số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 108: Luyện tập dượt So sánh nhì phân số nằm trong hình mẫu số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 109: So sánh nhì phân số không giống hình mẫu số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 110: Luyện tập dượt So sánh nhì phân số không giống hình mẫu số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 111: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 112: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 113: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 114: Phép nằm trong phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 115: Phép nằm trong phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 116: Luyện tập dượt Phép nằm trong phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 117: Luyện tập dượt Phép nằm trong phân số (tiếp)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 118: Phép trừ phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 119: Phép trừ phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 120: Luyện tập dượt phép tắc trừ phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 121: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 122: Phép nhân phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 123: Luyện tập dượt Phép nhân phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 124: Luyện tập dượt Phép nhân phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 125: Tìm phân số của một số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 126: Phép phân chia phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 127: Luyện tập dượt Phép phân chia phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 128: Luyện tập dượt Phép phân chia phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 129: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 130: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 131: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 132: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 133: Hình thoi
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 134: Diện tích Hình thoi
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 135: Luyện tập dượt Diện tích hình thoi
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 136: Luyện tập dượt chung

Giải VBT Toán lớp 4 chương 5

 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 137: Giới thiệu tỉ số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 138: Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số đó
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 139: Luyện tập dượt Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số đó
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 140: Luyện tập dượt Tìm nhì số lúc biết tổng và tỉ của nhì số cơ (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 141: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 142: Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 143: Luyện tập dượt Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 144: Luyện tập dượt Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 145: Luyện tập dượt chung
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 146: Luyện tập dượt cộng đồng (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 147: Tỉ lệ phiên bản đồ
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 148: Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 149: Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản vật (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 150: Thực hành Ứng dụng của tỉ lệ thành phần phiên bản đồ
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 151: Thực hành Ứng dựng của tỉ lệ thành phần phiên bản vật (tiếp theo)

Giải VBT Toán lớp 4 chương 6

 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 152: Ôn tập dượt về số tự động nhiên
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 153: Ôn tập dượt về số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 154: Ôn tập dượt về số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 155: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với số tự động nhiên
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 156: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 157: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với số bất ngờ (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 158: Ôn tập dượt về biểu đồ
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 159: Ôn tập dượt về phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 160: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với phân số
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 161: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 162: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 163: Ôn tập dượt về những phép tắc tính với phân số (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 164: Ôn tập dượt về đại lượng
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 165: Ôn tập dượt về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 166: Ôn tập dượt về đại lượng (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 167: Ôn tập dượt về hình học
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 168: Ôn tập dượt về hình học tập (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 169: Ôn tập dượt về dò thám số tầm cộng
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 170: Ôn tập dượt về dò thám nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 171: Ôn tập dượt về dò thám nhì số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số đó
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 172: Luyện tập dượt cộng đồng chương 6
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 173: Luyện tập dượt cộng đồng chương 6
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 174: Luyện tập dượt cộng đồng chương 6 (tiếp theo)
 • Giải vở bài xích tập dượt Toán lớp 4 bài xích 175: Tự kiểm tra

Đánh giá chỉ bài xích viết

Xem thêm: sinh vật sản xuất là những sinh vật

48 21.676

Chia sẻ bài xích viết

 • Chia sẻ bởi:

  Nguyễn Minh Ngọc

 • Nhóm:

  Sưu tầm

 • Ngày :

Nâng cung cấp gói Pro nhằm hưởng thụ trang web VnDoc.com KHÔNG quảng cáo, tải toàn cỗ tệp tin rất rất nhanh ko mong chờ.

Mua ngay lập tức Từ 79.000đ

Tìm hiểu thêm

Tìm thêm: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 Vở bài xích tập dượt toán lớp 4 Giải VBT Toán lớp 4

Sắp xếp theo

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi

Xem thêm: i was an mba student in the usa