bài tập tích vô hướng của hai vectơBài viết lách Các dạng bài xích luyện Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Các dạng bài xích luyện Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ.

Bạn đang xem: bài tập tích vô hướng của hai vectơ

Các dạng bài xích luyện Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ tinh lọc sở hữu điều giải

Bài giảng: Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì kể từ 0o cho tới 180o - Thầy Lê Thành Đạt (Giáo viên VietJack)

Phần bên dưới là Chuyên đề tổ hợp Lý thuyết và Bài luyện Toán 10 Đại số Chương 2: Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ và phần mềm sở hữu đáp án. quý khách hàng nhập tên bài hoặc Xem chi tiết nhằm bám theo dõi những mục chính Toán lớp 10 Đại số ứng.

Tổng hợp lý và phải chăng thuyết chương Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ và ứng dụng

 • Lý thuyết Giá trị lượng giác của một góc bất kì kể từ 0o cho tới 180o Xem chi tiết
 • Lý thuyết Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ Xem chi tiết
 • Lý thuyết Các hệ thức lượng nhập tam giác và giải tam giác Xem chi tiết
 • Lý thuyết Tổng phù hợp chương Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ và ứng dụng Xem chi tiết

Các dạng bài xích luyện chương Tích vô phía và ứng dụng

 • Giá trị lượng giác của một góc bất kì kể từ 0 phỏng cho tới 180 phỏng và cơ hội giải
 • Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ và cơ hội giải bài xích luyện
 • Hệ thức lượng nhập tam giác và cơ hội giải bài xích luyện
 • Cách tính phỏng nhiều năm vecto, khoảng cách thân thích nhị điểm nhập hệ tọa phỏng (cực hoặc, chi tiết) Xem chi tiết
 • Công thức, phương pháp tính góc thân thích nhị vecto (cực hoặc, chi tiết) Xem chi tiết
 • Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc (cực hoặc, chi tiết) Xem chi tiết
 • Tìm m nhằm góc thân thích nhị vecto vì thế một số trong những cho tới trước rất rất hoặc (45 phỏng, góc nhọn, góc tù) Xem chi tiết
 • Cách giải bài xích luyện về Định lí Cô-sin nhập tam giác (cực hoặc, chi tiết) Xem chi tiết
 • Cách giải bài xích luyện về Định lí Sin nhập tam giác (cực hoặc, chi tiết) Xem chi tiết
 • Công thức, phương pháp tính phỏng nhiều năm lối trung tuyến (cực hoặc, chi tiết) Xem chi tiết
 • Công thức, phương pháp tính Diện tích tam giác (cực hoặc, chi tiết) Xem chi tiết
 • Bài luyện Công thức Heron tính diện tích S tam giác (cực hoặc, chi tiết) Xem chi tiết
 • Cách thực hiện bài xích luyện Giải tam giác lớp 10 (cực hoặc, chi tiết) Xem chi tiết
 • Cách tính nửa đường kính lối tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác (cực hoặc, chi tiết) Xem chi tiết
 • Cách tính nửa đường kính lối tròn trĩnh nội tiếp tam giác (cực hoặc, chi tiết) Xem chi tiết

Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc

A. Phương pháp giải

Phương pháp 1: Sử dụng ấn định nghĩa

Nếu Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc (cực hoặc, chi tiết) thì nhị vectơ Công thức, phương pháp tính góc thân thích nhị vecto (cực hoặc, chi tiết) vuông góc cùng nhau, kí hiệu Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc (cực hoặc, chi tiết).

Phương pháp 2: Sử dụng đặc điểm của tích vô phía và vận dụng nhập hệ tọa độ

Cho Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc (cực hoặc, chi tiết).

Khi đó:

Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc (cực hoặc, chi tiết)

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho nhị vectơ Công thức, phương pháp tính góc thân thích nhị vecto (cực hoặc, chi tiết) vuông góc cùng nhau và Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc (cực hoặc, chi tiết). Chứng minh nhị vectơ Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc (cực hoặc, chi tiết) vuông góc cùng nhau.

Hướng dẫn giải:

Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc (cực hoặc, chi tiết)

Ví dụ 2: Cho tứ giác ABCD sở hữu Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc (cực hoặc, chi tiết). Chứng minh nhị vectơ Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc (cực hoặc, chi tiết) vuông góc.

Hướng dẫn giải:

Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc (cực hoặc, chi tiết)

Ví dụ 3: Cho tam giác ABC vuông bên trên A sở hữu AB = a, AC = 2a. Gọi M là trung điểm của BC và điểm D ngẫu nhiên nằm trong cạnh AC. Tính AD bám theo a nhằm BD ⊥ AM.

Hướng dẫn giải:

Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc (cực hoặc, chi tiết)

Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc (cực hoặc, chi tiết)

Tìm m nhằm góc thân thích nhị vecto vì thế một số trong những cho tới trước (45 phỏng, góc nhọn, góc tù)

A. Phương pháp giải

Các bước thực hiện bài

Tìm m nhằm góc thân thích nhị vecto vì thế một số trong những cho tới trước (45 phỏng, góc nhọn, góc tù) rất rất hay

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong mặt mày phẳng lặng tọa phỏng Oxy, cho tới nhị vectơ Cách tính phỏng nhiều năm vecto, khoảng cách thân thích nhị điểm nhập hệ tọa phỏng (cực hoặc, chi tiết) = (3;m) và Tìm m nhằm góc thân thích nhị vecto vì thế một số trong những cho tới trước (45 phỏng, góc nhọn, góc tù) rất rất hay = (1;7). Xác ấn định m nhằm góc thân thích nhị vectơ Cách tính phỏng nhiều năm vecto, khoảng cách thân thích nhị điểm nhập hệ tọa phỏng (cực hoặc, chi tiết)Tìm m nhằm góc thân thích nhị vecto vì thế một số trong những cho tới trước (45 phỏng, góc nhọn, góc tù) rất rất hay là 45°.

Hướng dẫn giải:

Tìm m nhằm góc thân thích nhị vecto vì thế một số trong những cho tới trước (45 phỏng, góc nhọn, góc tù) rất rất hay

Tìm m nhằm góc thân thích nhị vecto vì thế một số trong những cho tới trước (45 phỏng, góc nhọn, góc tù) rất rất hay

Ví dụ 2: Trong mặt mày phẳng lặng tọa phỏng Oxy, cho tới nhị vectơ Cách tính phỏng nhiều năm vecto, khoảng cách thân thích nhị điểm nhập hệ tọa phỏng (cực hoặc, chi tiết) = (-1;1) và Cách tính phỏng nhiều năm vecto, khoảng cách thân thích nhị điểm nhập hệ tọa phỏng (cực hoặc, chi tiết) = (m;⁡2). Tìm m nhằm góc thân thích nhị vectơ Cách tính phỏng nhiều năm vecto, khoảng cách thân thích nhị điểm nhập hệ tọa phỏng (cực hoặc, chi tiết)Cách tính phỏng nhiều năm vecto, khoảng cách thân thích nhị điểm nhập hệ tọa phỏng (cực hoặc, chi tiết) là 135°.

Hướng dẫn giải:

Tìm m nhằm góc thân thích nhị vecto vì thế một số trong những cho tới trước (45 phỏng, góc nhọn, góc tù) rất rất hay

Tìm m nhằm góc thân thích nhị vecto vì thế một số trong những cho tới trước (45 phỏng, góc nhọn, góc tù) rất rất hay

Vậy ko tồn bên trên m nhằm góc thân thích nhị vectơ Cách tính phỏng nhiều năm vecto, khoảng cách thân thích nhị điểm nhập hệ tọa phỏng (cực hoặc, chi tiết)Cách tính phỏng nhiều năm vecto, khoảng cách thân thích nhị điểm nhập hệ tọa phỏng (cực hoặc, chi tiết) là 135°.

Ví dụ 3: Trong mặt mày phẳng lặng tọa phỏng Oxy cho tới nhị vectơ Cách tính phỏng nhiều năm vecto, khoảng cách thân thích nhị điểm nhập hệ tọa phỏng (cực hoặc, chi tiết) = (4;1) và vectơ Cách tính phỏng nhiều năm vecto, khoảng cách thân thích nhị điểm nhập hệ tọa phỏng (cực hoặc, chi tiết) = (1;4). Tìm m nhằm vectơ Cách tính phỏng nhiều năm vecto, khoảng cách thân thích nhị điểm nhập hệ tọa phỏng (cực hoặc, chi tiết)=m.Cách tính phỏng nhiều năm vecto, khoảng cách thân thích nhị điểm nhập hệ tọa phỏng (cực hoặc, chi tiết) + Cách tính phỏng nhiều năm vecto, khoảng cách thân thích nhị điểm nhập hệ tọa phỏng (cực hoặc, chi tiết) tạo ra với vectơ Tìm m nhằm góc thân thích nhị vecto vì thế một số trong những cho tới trước (45 phỏng, góc nhọn, góc tù) rất rất hay một góc 45°.

Tìm m nhằm góc thân thích nhị vecto vì thế một số trong những cho tới trước (45 phỏng, góc nhọn, góc tù) rất rất hay

Hướng dẫn giải:

Tìm m nhằm góc thân thích nhị vecto vì thế một số trong những cho tới trước (45 phỏng, góc nhọn, góc tù) rất rất hay

Tìm m nhằm góc thân thích nhị vecto vì thế một số trong những cho tới trước (45 phỏng, góc nhọn, góc tù) rất rất hay

Đáp án C

Công thức, phương pháp tính phỏng nhiều năm lối trung tuyến

A. Phương pháp giải

Xem thêm: hướng phát triển của ngành bưu chính nước ta hiện nay là

Áp dụng công thức tính phỏng nhiều năm lối trung tuyến:

Công thức, phương pháp tính phỏng nhiều năm lối trung tuyến (cực hoặc, chi tiết)

Cho tam giác ABC sở hữu những cạnh BC = a, CA = b và AB = c. Gọi ma; mb; mc là phỏng nhiều năm những lối trung tuyến thứu tự vẽ kể từ những đỉnh A, B và C của tam giác. Khi đó

Công thức, phương pháp tính phỏng nhiều năm lối trung tuyến (cực hoặc, chi tiết)

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC sở hữu BC = a = 10 centimet, CA = b = 8 centimet, AB = c = 7 centimet. Tính phỏng nhiều năm những lối trung tuyến của tam giác ABC.

Hướng dẫn giải:

Gọi phỏng nhiều năm trung tuyến kể từ những đỉnh A, B, C của tam giác ABC thứu tự là ma; mb; mc.

Áp dụng công thức trung tuyến tao có:

Công thức, phương pháp tính phỏng nhiều năm lối trung tuyến (cực hoặc, chi tiết)

Vì phỏng nhiều năm những lối trung tuyến (là phỏng nhiều năm đoạn thẳng) nên nó luôn luôn dương, bởi đó:

Công thức, phương pháp tính phỏng nhiều năm lối trung tuyến (cực hoặc, chi tiết)

Ví dụ 2: Cho tam giác ABC, sở hữu BC = a, CA = b và AB = c. Chứng minh rằng nếu như b2 + c2 = 5a2 thì nhị trung tuyến kẻ kể từ B và C của tam giác vuông góc cùng nhau.

Hướng dẫn giải:

Công thức, phương pháp tính phỏng nhiều năm lối trung tuyến (cực hoặc, chi tiết)

Gọi D và E thứu tự là trung điểm của AB và AC, G là trọng tâm tam giác ABC.

Đặt BE = mb, CD = mc

Áp dụng công thức trung tuyến nhập tam giác ABC tao có:

Công thức, phương pháp tính phỏng nhiều năm lối trung tuyến (cực hoặc, chi tiết)

Vậy b2 + c2 = 5a2 thì nhị trung tuyến kẻ kể từ B và C của tam giác vuông góc cùng nhau. (đpcm)

Ví dụ 3: Cho tam giác ABC sở hữu AB = 3, BC = 5 và phỏng nhiều năm lối trung tuyến Công thức, phương pháp tính phỏng nhiều năm lối trung tuyến (cực hoặc, chi tiết). Độ nhiều năm AC là:

Công thức, phương pháp tính phỏng nhiều năm lối trung tuyến (cực hoặc, chi tiết)

Hướng dẫn giải:

Công thức, phương pháp tính phỏng nhiều năm lối trung tuyến (cực hoặc, chi tiết)

BM là trung tuyến của tam giác ABC, vận dụng công thức trung tuyến tao có:

Công thức, phương pháp tính phỏng nhiều năm lối trung tuyến (cực hoặc, chi tiết)

Đáp án B

Xem thêm thắt những dạng bài xích luyện Toán lớp 10 tinh lọc, sở hữu điều giải hoặc khác:

 • Chuyên đề: Mệnh đề - Tập hợp
 • Chuyên đề: Hàm số số 1 và bậc hai
 • Chuyên đề: Phương trình. Hệ phương trình
 • Chuyên đề: Bất đẳng thức. Bất phương trình
 • Chuyên đề: Thống kê
 • Chuyên đề: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
 • Chuyên đề: Vectơ
 • Chuyên đề: Phương pháp tọa phỏng nhập mặt mày phẳng

Đã sở hữu điều giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí cho tới teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 10 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: nguồn lao động nước ta hiện nay