100 de kiểm tra toán lớp 5 có đáp anBạn đang xem: 100 de kiểm tra toán lớp 5 có đáp an


Bộ Đề đua Toán lớp 5 học tập kì 1 & học tập kì hai năm học tập 2023 - 2024 cơ phiên bản, nâng lên đem đáp án được những Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn và thuế tầm kể từ đề đua của những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn quốc. Hi vọng với cỗ đề đua Toán lớp 5 này sẽ hỗ trợ Thầy/Cô được thêm tư liệu gom học viên ôn luyện và đạt được điểm trên cao trong những bài xích đua môn Toán lớp 5. Sở đề đua Toán lớp 5 khá đầy đủ đề tham khảo quality đầu năm mới, đề đua thân thích kì, đề đua học tập kì 1, học tập kì 2, những phiếu bài xích tập dượt, đề đánh giá vào ngày cuối tuần. Mời quí Thầy/Cô và những em học viên tham lam khảo!

Đề đua Toán lớp 5 năm 2023 (có đáp án)

Xem thử

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ 110 Đề đua Toán lớp 5 (cả năm) phiên bản word đem tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Đề đua Toán 5 Giữa kì 1

 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 đem đáp án (15 đề)

 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì 1 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án năm 2023 (10 đề)
 • Bộ 25 Đề đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì một năm 2023 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì một năm 2023 đem quỷ trận (25 đề)
 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 theo đòi Thông tư 22 đem đáp án (5 đề)
 • Bộ 17 Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 theo đòi Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Bộ Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

Đề đua Toán 5 Cuối Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 đem đáp án (15 đề)

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (10 đề)
 • Bộ 10 đề đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 đem quỷ trận (10 đề)
 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 theo đòi Thông tư 22 đem đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 theo đòi Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 theo đòi Thông tư 22 tinh lọc (19 đề)
 • Bộ Đề đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 (15 đề)

Đề đua Toán 5 Giữa kì 2

 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 đem đáp án (15 đề)

 • Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì 2 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)

 • Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo đòi Thông tư 22 đem đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 theo đòi Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 theo đòi Thông tư 22 đem quỷ trận (10 đề)
 • Bộ Đề đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 (15 đề)

Đề đua Toán 5 Cuối Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 đem đáp án (15 đề)

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 nâng lên năm 2023 đem đáp án (5 đề)

 • Đề đua Học kì 2 Toán lớp 5 theo đòi Thông tư 22 đem đáp án (6 đề)
 • Bộ 15 Đề đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 theo đòi Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Bộ Đề đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

Đề đua Toán 5 tổng hợp:

 • Bộ đề đua Toán lớp 5 theo đòi Thông tư 22
 • (mới) Bộ 60 Đề đua Toán lớp 5 năm 2023
 • Top 70 Đề đua Toán 5 Học kì một năm 2023 đem đáp án

 • Top 40 Đề đua Toán 5 Học kì hai năm 2023 đem đáp án

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán 5 (có đáp án)

 • Top 52 Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 1 đem đáp án
 • Top 52 Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 đem đáp án

Ôn hè Toán lớp 5 lên 6

 • Ôn hè Toán lớp 5 lên lớp 6Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 5

Thời gian giảo thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm ) Chữ số 8 nhập số thập phân 95,824 có mức giá trị là:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (1 điểm ) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900     B. 3,09

C. 3,9     D. 3,90

Câu 3: (1 điểm) 3 phút trăng tròn giây = .......giây. Số viết lách nhập địa điểm chấm là:

A. 50     B. 320

C. 80     D. 200

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Viết những phân số, láo lếu số sau:

a/ Năm phần mươi...............................................................

b/ Sáu mươi chín phần trăm.........................

c/ Bốn mươi phụ vương phần ngàn..........................................

d/ Hai và tư phần chín........................

Câu 2: Viết số thập phân phù hợp nhập địa điểm chấm:

a/ 9m 6dm =............................m

b/ 2cm2 5mm2 =.....................cm2

c/ 5T 62kg =.........................tấn

d/ 2 phút =..........................phút

Câu 3: (2 điểm) Tính

a) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 4: (1,5 điểm) Một nhà bếp ăn sẵn sàng số gạo mang đến 36 người ăn nhập 50 ngày. Nhưng thực tiễn đem 60 người ăn, căn vặn số gạo đang được sẵn sàng đầy đủ người sử dụng nhập từng nào ngày? (Mức ăn của từng người như nhau)

Câu 5: (1,5 điểm) Một quần thể vườn hình vuông vắn đem chu vi 1000m. Diện tích quần thể vườn cơ vì thế từng nào mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

- HS khoanh tròn trĩnh từng câu trúng được một điểm.

Câu 1 2 3
Đáp án C B D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm )Viết những phân số, láo lếu số sau:

a) Năm phần mười: Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Sáu mươi chín phần trăm: Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Bốn mươi phụ vương phần nghìn: Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Hai và tư phần chín: Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (1 điểm) Viết số thập phân phù hợp nhập địa điểm chấm: (mỗi câu trúng mang đến 0,25 điểm)

a) 9 m 6 dm = 9,6m

b) 2 cm2 5 mm2 =2,05 cm2

c) 5T 62 kilogam =5,062tấn

d) 2 phút = 2,5phút

Câu 3: (2 điểm) Tính ( Mỗi quy tắc tính trúng mang đến 0,5 điểm )

a) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 4: (1,5 điểm) Một nhà bếp ăn sẵn sàng số gạo mang đến 36 người ăn nhập 50 ngày. Nhưng thực tiễn đem 60 người ăn, căn vặn số gạo đang được sẵn sàng đầy đủ người sử dụng nhập từng nào ngày? (Mức ăn của từng người như nhau)

1 người ăn số gạo cơ nhập số ngày là:

50 x36 = 1800 (ngày) ( 0,5điểm)

60 người ăn số gạo cơ nhập số ngày là:

1800 : 60 = 30 (ngày) ( 0,75điểm)

Đáp số: 30 ngày ( 0,25điểm)

Câu 5: (1,5 điểm ) Một quần thể vườn hình vuông vắn đem chu vi 1000m. Diện tích quần thể vườn cơ vì thế từng nào mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Cạnh quần thể vườn hình vuông vắn là:

1000 : 4 = 250 ( m) ( 0,5điểm)

Diện tích quần thể vườn cơ là:

250 x 250 = 62500(m2) = 6,25 (ha) ( 0,5điểm)

Xem thêm: soạn ngữ văn 7 kết nối tri thức

62500(m2) = 6,25 (ha) ( 0,25điểm)

Đáp số : 62500 m2; 6,25 ha ( 0,25điểm)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 5

Thời gian giảo thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số chín nhập số 427,098 có mức giá trị:

Đề đua Toán lớp 5 Học kì 1 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (0,5 điểm) Viết trở thành tỉ số phần trăm: 0,78 = …….. %

A. 7,8%     B. 0,78%

C. 78%     D. 780%

Câu 3: (1 điểm) Một siêu thị cung cấp một cái TV được lãi 270 000 đồng và vì thế 12% chi phí vốn liếng chi ra. Vậy giá cả cái TV cơ là:

A. 2 700 000 đồng     B. 3 240 000 đồng

C. 3 000 000 đồng     D. 2 520 000 đồng

Câu 4: (0,5 điểm) Số thập phân bao gồm trăng tròn đơn vị chức năng, một trong những phần mươi và 8 tỷ lệ được viết lách là:

A. trăng tròn,18     B. 2010,800

C. trăng tròn,108     D. 30,800

Câu 5: (0,5 điểm) Số phù hợp viết lách nhập địa điểm chấm của 7cm2 9mm2 = ...mm2 là:

A. 79     B. 790

C. 709     D. 7 900

Câu 6: (1 điểm) Diện tích miếng vườn hình chữ nhật đem chiều lâu năm 25m, chiều rộng lớn bằng Đề đua Toán lớp 5 Học kì 1 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) chiều lâu năm là:

A. 80m2     B. 357m2

C. 275m2     D. 375m2

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính

a) 27% + 38% = …………

b) 14,2% × 4 = …………

Câu 2: (1 điểm) Tìm X

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

b) X x 4,25 = 1,7 x 34

Câu 3: (2 điểm) Người tớ trồng lúa bên trên một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều rộng lớn là 35m, chiều lâu năm bằng Đề đua Toán lớp 5 Học kì 1 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) chiều rộng lớn. Cứ tầm 1m2 thửa ruộng cơ thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng bên trên thu hoạch được từng nào tấn thóc?

Câu 4: (2 điểm) Một siêu thị buổi sáng sớm bán tốt 75kg gạo và vì thế 60% lượng gạo cung cấp chiều tối. Hỏi cả nhị buổi siêu thị bán tốt từng nào tạ gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng biệt câu 3, câu 6 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C D A C D

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính (Mỗi quy tắc tính trúng mang đến 0,5 điểm)

a) 27% + 38% = 65%

b) 14,2% × 4 = 56,8%

Câu 2: (1 điểm) Tìm X (mỗi bài xích trúng mang đến 0,5 điểm)

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

⇔ X + 1,25 = 3

⇔ X = 3 -1,25

⇔ X = 1,75

b) X x 4,25 = 1,7 x 3

⇔X x 4,25 = 5,1

⇔X = 5,1 : 4,25

⇔X = 1,2

Câu 3: (2 điểm)

Chiều lâu năm của thửa ruộng hình chữ nhật cơ là:

35 x Đề đua Toán lớp 5 Học kì 1 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) = 49 (m) (0,5 điểm)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật cơ là:

49 x 35 = 1715 (m2) (0,5 điểm)

Số tấn thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng cơ là:

1715 x trăng tròn = 34300 (kg) ( 0,5 điểm)

34300 (kg) = 34,3 ( tấn thóc) ( 0,25 điểm)

Đáp số: 34,3 tấn thóc ( 0,25 điểm)

Câu 4: (2 điểm)

Số gạo siêu thị bán tốt nhập chiều tối là:

75 : 60 x 100 = 125 (kg) (0,75 điểm)

Hai buổi siêu thị bán tốt số gạo là:

125 + 75 = 200( kg) (0,75 điểm)

200( kg) = 2 (tạ) (0,25 điểm)

Đáp số: 2 tạ (0,25 điểm)

....................................

....................................

....................................

Xem thử

Xem thêm thắt cỗ Đề đua Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học tập, Đạo Đức, Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 đem đáp án hoặc khác:

 • Top 10 Đề đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5 đem đáp án
 • Top 10 Đề đua Cuối học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5 đem đáp án
 • Top 10 Đề đua Giữa học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 đem đáp án
 • Top 10 Đề đua Cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 đem đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Giữa học tập kì 1 đem đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Cuối học tập kì 1 đem đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Giữa học tập kì 2 đem đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Cuối học tập kì 2 đem đáp án
 • Top 10 Đề đua Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 đem đáp án
 • Top 10 Đề đua Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 đem đáp án
 • Top 10 Đề đánh giá Đạo Đức lớp 5 Học kì 1 đem đáp án
 • Top 10 Đề đánh giá Đạo Đức lớp 5 Học kì 2 đem đáp án
 • Top 5 Đề đua Tin học tập lớp 5 Học kì 1 đem đáp án
 • Top 5 Đề đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 đem đáp án
 • Top trăng tròn Đề đua nhập lớp 6 môn Tiếng Việt
 • Top trăng tròn Đề đua nhập lớp 6 môn Tiếng Anh

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và bài xích tập dượt vào ngày cuối tuần, gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề đua Toán 5 đem đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.

Xem thêm: sinh vật sản xuất là những sinh vật