Hiện tại, hai nền văn minh Đông và Tây đan xen lẫn nhau để dệt thành một nền văn minh mới – Văn minh toàn cầu, lắm khi trong cuộc sống chúng ta không nhận ra đâu là Đông, đâu là Tây. Đời sống tâm linh, tôn giáo và khoa học cũng vượt khỏi mọi rào cản lịch sử của quốc gia mình để trở thành lẽ sống chung cho nhân loại. Bên cạnh đó, sự phát triển khoa học – kỹ thuật siêu tốc, thông tin đa phương tiện đã thu hẹp khoảng cách giữa mỗi người và môi trường sống trên toàn thế giới.

Dĩ nhiên, loại văn hóa thông tin (Internet) này không có gì mới so với các nước trong và ngoài khu vực Đông Nam Á, nhưng hiệu ứng, thích ứng và dị ứng không phải không có; tích cực có nhưng tiêu cực không phải không. Một khi hình thành thế giới phẳng (the world is flat), hẳn nhiên cũng phát sinh thế giới cong (không phẳng), sự phát triển luôn có quy luật của riêng nó. Vấn đề còn lại hoàn toàn tùy vào người sử dụng. Ví như lửa, biết dùng nó để nấu cơm hay đốt nhà là tùy người dùng, lợi hại không phải tại lửa. Thiết nghĩ, giáo lý đức Phật có thể giúp cho con người đủ sáng suốt để chọn ra một con đường sống an lạc và hạnh phúc trong thế giới phẳng như vậy.

Do đó, chùa Từ Đàm phải thay đổi phương tiện hoằng hóa Phật pháp bằng cách thiết lập một Webside, có tên: Chùa Từ Đàm để khế hợp với nhu cầu thời đại. Nhằm thông qua kinh sách Phật giáo, các hình ảnh, băng đĩa do chư tôn Thiền đức, chư vị tiền bối để lại, chúng tôi muốn xin được chia sẻ đến với mọi người. Ngoài ra chúng tôi sẽ phổ cập, sưu tầm, sưu tập có chọn lọc các tài liệu, tư liệu, học liệu Phật giáo để góp phần hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ lập một thư viện điện tử Phật giáo, tính năng lưu trữ gồm: Tam tạng kinh, các bản sớ giải, chú giải, dịch thuật, biên soạn, khảo đính có giá trị cao và các tranh, ảnh, tượng, băng từ, phim truyện…

Xin cảm niệm sự chia sẻ.