Cờ đèn và biểu tượng Phật giáo tưng bừng không khí đón chào mùa Đản Sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang về trên cả nước, chùa Từ Đàm tại thành phố Huế cũng trang hoàng và đang chuẩn bị lễ đài để đón mừng ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Lễ đài đã dựng lên, tôn tượng Đản Sanh đã thiết trí, một số cụm đèn cờ cơ bản được trang hoàng. khắp chùa Đây cũng là trung tâm và cũng là lễ đài chính để cử hành Lễ Phật Đản – 2556 năm 2012 tai thành phố Huế – tỉnh Thừa Thiên.

Nhân dịp Đại Lễ Phật Đản 2556, toàn  thể Tăng Ni và Phật tử tại thành phố Huế vân tập về tại chùa Từ Đàm vào lúc 14g các buổi chiều từ ngày 08 âm lịch tới ngày rằm để tụng kinh cúng dường ngày đức Phụ thị hiện tại thế gian này.

Lễ đài Phật Đản 2556 tại chùa Từ Đàm (đang trang hoàng)

Lễ Phật Dản 2556 tại chùa Từ Đàm

Thuyền hoa cúng dường Phật Đản tại sông Hương