Trần Nhân Tông là vị vua thời Trần của nước Việt Nam, một người có đầy đủ quyền uy và danh vọng trên cả muôn người, nhưng Ngài đã xả ly tất cả để vào chốn rừng sâu tìm thầy học đạo. Với ý nguyện cao vời, quyết tâm dõng mãnh Ngài đã chứng ngộ giáo lý thâm sâu của chư Phật. Noi theo con đường của đức Phật, Ngài đã trở lại chốn nhân gian để truyền bá và xiển dương giáo lý mầu nhiệm mà Ngài đã chứng đắc.

Từ đó Ngài đã trở thành sơ tổ Thiền phái Trúc lâm Yên Tử, đây là Thiền phái đặc trưng của Việt Nam. Thiền phái này phát triển rất mạnh thời bấy giờ, và mãi cho đến hôm nay Thiền phái này đã lan rộng và ảnh hưởng khắp nước Việt Nam.

Bởi thân thế và công hạnh cao cả của Ngài mọi người đã tôn xưng Ngài với danh hiệu Phật hoàng Trần Nhân Tông.  Tưởng nhớ đến công hạnh cao cả của Ngài và để cho hàng Tăng Ni Phật tử noi theo tấm gương sáng của Ngài, đồng thời nói lên tinh thần Phật giáo đồng hành cùng Dân tộc. Ban trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức cung nghinh ngọc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông về tôn trí tại Tổ đình Từ Đàm từ ngày Mùng 8 đến Rằm tháng 2 năm Quý Tỵ (19 – 26.3.2013) nhân lễ vía xuất gia và nhập diệt của Đức Thế Tôn. Trong tuần lễ này gồm có các chương trình :

  1.                                              1. Lễ an vị ngọc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

                                                    08 giờ ngày Mùng 8 tại Tổ đình Từ Đàm

  1.                                              2. Lễ khai mạc tranh nghệ thuật sơn mài

                                                    16 giờ 30 ngày Mùng 8 tại TTVHPG Liễu Quán

  1.                                   3.Buổi thuyết trình về Phật hoàng Trần Nhân Tông và vũ hội lục cúng hoa đăng

                                                    19 giờ 30 ngày 12 tại Tổ đình Từ Đàm

  1. Lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

                                                    08 giờ 30 ngày 13 tại Tổ đình Từ Đàm

Lễ tụng Sám Khóa Hư Lục vào lúc 19 giờ 30 từ ngày Mùng 8 – 11 tháng 2 năm Quý Tỵ.