Hằng năm, vào lúc 9 giờ sáng ngày mùng 3 Tết 2012 (Nhâm Thìn) các Phật tử vân tập tại chùa Từ Đàm đông đủ, HT. Thích Hải Ấn (Trú trì chùa Từ Đàm) và tăng chúng đã cữ hành lễ Cầu an đầu năm, nguyện cầu quốc thái dân an, đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

Sau lễ Cầu an là lễ truyền thọ Tam Quy – Ngũ giới cho những những người có duyên theo đạo và học đạo với Hòa thượng. Trong buổi lễ, Hòa thượng đã giảng tóm tắt ý nghĩa Tam Quy – Ngũ giới như sau:
Tam quy là gì?
Tam là 3; Quy là trở về; Y là nương tựa.Trở về nương tựa 3 nơi quý báu nhất trong thế gian: Phật, Pháp và Tăng cho nên gọi là Quy y Tam Bảo. 1/ Quy y Phật : Quay về nương tựa đức Phật, người đã thấy Chân lý, giác ngộ viên mãn, độ tận chúng sanh; 2/ Quy y Pháp : Quay về nương tự vào giáo pháp đức Phật đã dạy như Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Nhân quả, Nghiệp báo…; 3/ Quy y tăng : Quay về nương tự vào các vị tu sĩ sống đúng theo giáo pháp của đức Phật đã dạy.
Do vì vô minh từ nhiều đời nhiều kiếp nên không tự biết chính mình, cứ chạy theo những tham lam và sân hận của đời sống thường ngày, không có dịp biết mình làm gì, nói gì, nghĩ gì đúng hay sai… như người đi đường không định hướng, không có la bàn. Vì vậy, cứ khổ đau hoài và trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Hôm nay, nhờ nương tựa vào Tam bảo mà ngay trong đời sống hiện tại bản thân được an vui và tương lai có sự giải thoát, không có một pháp nào khác có thể nương theo ngoài Tam bảo.
Ngũ giới là gì?
Là 5 điều cấm không được làm. Giới của đạo Phật nhằm giúp cho con người biết ngăn chận những hành vi xấu ác, để bớt khổ được vui, lợi mình lợi người. Giới có khả năng:
– Chế ngự :Ngăn ngừa 3 nghiệp ( thân, khẩu, ý) không cho buông lung.
– Rộng lượng: Vì ba nghiệp thanh tịnh cho nên không bị thiêu đốt bởi các tham dục sanh ra, làm cho tâm hồn được hoan hỷ nên thường rộng lượng và tha thứ cho mọi lỗi lầm của kẻ khác.
– Nghiệp : Ngăn ngừa các việc ác nên ác nghiệp đoạn trừ, làm cho thiện nghiệp phát triển.
– Phòng hộ : Giữ gìn và bảo vệ thiện pháp và siêng năng tu đoạn các ác pháp. Qua đó chúng ta thấy rằng năm giới của Phật dạy nhằm mục đích cho mình, vì hạnh phúc gia đình chớ không phải vì Phật.
Ngũ giới như sau:
1 . Giới thứ nhất : Không được giết hại mạng sống người và vật.
2 . Giới thứ hai : Không được trộm cướp .
3 . Giới thứ ba : Không được tà dâm.
4 . Giới thứ tư : Không được nói không đúng sự thật (nói dối), nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói lời thô ác.
5 . Giới thứ năm : Không được uống hoặc dùng tất cả các loại có men say có tính gây nghiện ngập.
Tóm lại, Tam Quy – Ngũ giới giúp cho con người thoát khỏi mọi hành vi khổ đau, cải tạo 3 nghiệp dần dần được thanh tịnh và cao quý, tạo thành một người tốt, một gia đình tốt, và một xã hội tốt, sống có lợi, có đạo đức cho mình, cho người, bình an và hạnh phúc. Hơn thế nữa, Tam Quy – Ngũ giới không những đem lại hạnh phúc trong đời này, mà kiếp sau còn được tái sanh vào các cõi an vui, gặp Phật Pháp và tiếp tục tu tập thiện căn trong nhiều kiếp không mất.