Chiều ngày 28 tháng 04 năm 2012, giới Phật giáo HongKong đã long trọng tổ chức lễ Đại Phật đản tại nhà thể thao Hồng Khám. Buổi lễ tổ chức trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, số lượng tham gia lên đến hơn 10 nghìn người. Giới báo chí cho rằng, đây là kỳ Phật đản có số lượng người tham gia đông nhất nhất từ trước đến nay.

Minh Thuận tổng hợp hình ảnh:

Lễ tắm Phật tại Hồng Kông đã thu hút hơn 10.000 người đến tham dự và lễ Phật (Nguồn: Phoenix, ảnh: Tào Lập Quân)

Tắm Phật cũng là gội rửa tâm mình. Thông qua việc lễ Phật để nquay về nội tâm, tịnh hóa tâm hồn nơi mỗi người. (Nguồn: Phoenix, Ảnh: Vương Uyển)

Trước khi vào buổi lễ tắm Phật, tòan thể đại chúng đứng trang nghiêm hát Quốc Ca – đạo ca ( Nguồn: Phoenix, Ảnh: Vương uyển)

Đại lễ Phật đản năm nay, được xem là lớn nhất từ trườc đến nay, do sự hiện diện Xá lợi đỉnh đầu đức Phật . Sự kiện này đã thu hút số luợng lớn du khách đến lễ bái. (Nguồn: Phoenix, Ảnh: Tào Lập Quân)

(Nguồn: Phoenix, Ảnh: Vương uyển)

Người người cầu phúc, nhà nhà được phúc. (Nguồn: Phoenix, Ảnh: Tào Lập Quân)

Trưởng Lão HT. Giác Quang phát biểu và gởi lời chúc phúc đến đại chúng. (Nguồn: Phoenix, Ảnh: Tào Lập Quân)

Quang cảnh uy nghiêm của Đại lễ tắm Phật (Nguồn: Phoenix, Ảnh: Vương Uyển)

(Nguồn: Phoenix Ảnh: Vương Uyển)