Nam Hàn – Có sự phát triển gần đây trong sự nghiên cứu thiền định Phật giáo và tâm lý trị liệu. Bác sĩ Jung Soon Young của bệnh viện Koyang Physiatrics đã tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Phật giáo Seoul qua bài báo nghiên cứu về chương trình thiền Phật giáo Hàn Quốc đối với bệnh tâm thần phân liệt.

Bác sĩ Jung dùng ba bước; chuẩn bị, thiền định và chánh niệm, để làm cho bệnh nhân nhận biết về thân thể của họ. Bác sĩ Jung đã phát triển lại thiền Seon và Mandala, yoga và đã bắt đầu chương trình mới này từ tháng 11 năm 2010.
Sau tám chương trình thiền được thực hiện, kết quả đã chứng minh một cách rõ ràng. Trong sự nghiên cứu của bác sĩ Jung, các triệu chứng suy nhược được giảm nhiều trong nhóm được kiểm soát mà nhóm này đã được chữa trị bằng phương pháp điều trị thiền Hàn Quốc của bác sĩ Jung. Sự nghiên cứu lại của bác sĩ Jung cho thấy rằng thiền Phật giáo giúp đỡ nhiều trong việc cải tiến lối sống của con người.
Bác sĩ Jung có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu của ông về thiền Phật giáo và tạo ra một chương trình sổ tay thiền cho các bệnh nhân có thể tiếp tục thực hành các chương trình thiền này trong sự sống hằng ngày của họ.
Thiền Phật giáo đang bắt đầu đóng một vai trò quan trọng trong y học phương Tây hiện đại.
Chánh niệm và Từ bi tạo cho con người biết rõ về sự thật của mình. Các nhà nghiên cứu Hàn Quốc trong những năm gần đây đã nổ lực nhiều để tạo chương trình thiền Phật giáo nghiên cứu cải tiến cách sống của bệnh nhân với nhiều loại bệnh tâm lý khác nhau.