Đức đã trả lại cho Bảo tàng Quốc gia Afghan một tác phẩm thời tiền-Hồi giáo, bị cướp trong cuộc nội chiến của Afghanistan.

Tác phẩm điêu khắc miêu tả 8 nhân vật này có niên đại từ thế kỷ thứ 2 và được mô tả là một kiệt tác.
Tác phẩm bằng đá vôi nói trên được Đức trả lại cho Bảo tàng Quốc gia Afghan vào cuối tháng 1-2012. Đây là một hiện vật gợi nhớ quá khứ cố điển và văn hóa phong phú của Afghanistan trên giao lộ của châu Á.
 
 Tác phẩm điêu khắc Phật giáo được Đức trao trả cho Bảo tàng Quốc gia Afghan – Photo: Reuters 
Bộ ngoại giao Afghanistan nói rằng 8 nhân vật trong tác phẩm, mặt cùng quay về hướng trái, được cho là những người đang chiêm bái Đức Phật ngự trên pháp tòa tại vương quốc Gandhara – vốn trải dài trên một phần của Afgahnistan và Pakistan.
Sự trở về của tác phẩm điêu khắc này làm tăng những hy vọng tại thủ đô Kabul rằng những bảo vật bị mất hoặc bị đánh cắp cũng sẽ được trao trả.
(Trich: Buddhist Art News – February 3, 2012)