Ngày 3/6/2009 nhằm ngày 14/4 Nhuận/Nhâm Thìn, 2012 tại giảng đường chùa Từ Đàm chư Tăng, Ni tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã tác pháp thọ An cư năm Nhâm Thìn, (2012).

Cũng như mùa an cư năm Tân Mão (2011) với những ngày Quá đường tập trung, những sinh hoạt thảo luận, cũng như tụng kinh chung trong niềm hỷ lạc và lục hòa. Năm nay, Hòa thượng Thích Đức Phương, Trưởng Ban Trị sự đã chỉ đạo tiếp tục tổ chức những ngày “an cư tập trung” vào 14 và 30 (29 tháng thiếu) tại các trú xứ chùa Từ Đàm (Tăng), Diệu Đức, Hồng Ân, Diệu Viên, Diệu Hỷ (Ni), tổng số Tăng Ni gần 1000 vị chưa kể Sa-di.
Buổi lễ kết thúc vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày.