Phật học » Phật học thường thức
LUẬN VỀ KHÔNG BÁT NHÃ
Ngày 12/10/2012
Trước khi trở lại Tâm Kinh, hãy thử tìm hiểu thuyết vô ngã qua kiến giải của nhiều bộ phái khác nhau trong Phật giáo để tìm hiểu sâu hơn ý nghĩa của tánh không trình bày trong Tâm Kinh. Như đã nói, tông phái Phật giáo nào cũng công nhận thuyết vô ngã, nhưng mỗi tông phái lại có mỗi cách nhìn khác nhau về nội dung của vô ngã. Chương trình đào tạo tăng ni ở Tây Tạng có riêng một bộ môn trình bày các kiến giải khác nhau về vô ngã' (tiếng Tạng gọi là druptha). Mọi quan điểm triết lý về vô ngã được qui nạp thành bốn tông phái lớn thời Ân Độ cổ, xếp hạng từ thô tới tế theo thứ tự như sau: Tì bà sa bộ [Vaibhashika], Kinh lượng bộ [Sautrantika], Duy thức [Chỉttamatra] và Trung quán [Madhyamaka].
»
 
Đức Phật hiện diện giữa cuộc đời
Ngày 26/05/2012
Là những người bình thường, kinh nghiệm tâm linh thì ít ỏi và nhỏ bé, nhưng chúng ta có thể nhờ kinh luận mà cố gắng hình dung ở nơi các vị thánh, dù tầng thánh thấp nhất, Đức Phật hiện diện nơi các vị đó như thế nào.
»
 
NGUYÊN LÝ DUYÊN KHỞI TRONG GIÁO PHÁP ĐỨC PHẬT
Ngày 03/02/2012
Hễ nói đến Giáo pháp của đức Phật, chúng ta không thể không nói đến pháp Duyên khởi hay nguyên lý Duyên khởi (Pratìtyasamutpàsa). Vì pháp Duyên khởi là nguyên lý cơ bản và thiết yếu của sự giác ngộ. Và Đức Phật thành Phật là do Ngài chiêm nghiệm hai mặt lưu chuyển và hoàn diệt của nguyên lý 12 Duyên khởi mà thành tựu.
»
 
Phật Pháp Vấn Đáp
Ngày 17/12/2011
Phật Pháp vấn đáp là những lời Phật dạy căn bản đã được Hòa Thượng Thích Thiện Châu dày công biên soạn nhằm giải quyết các nghi vấn, cũng cố niềm tin và giúp Bồ - đề tâm tăng trưởng cho các Phật tử trên bước đường tu học.
»
 
Phật học thường thức
Ngày 09/11/2011
Chư Phật theo căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp. Căn cơ của chúng sinh có sai khác nên Pháp của Phật cũng có sai khác. Đối với những người chỉ mong muốn hưởng phúc thế gian trong cõi người hoặc trên các cõi trời thì Phật dạy về Nhân thừa và Thiên thừa. Đối với những người mong cầu chóng được giải thoát khỏi sự sống chết thì Phật dạy về Thanh văn thừa hoặc Duyên giác thừa. Riêng đối với những người có lòng từ bi rộng lớn, mong muốn độ khắp chúng sinh đồng thành Phật đạo, thì Phật dạy về Bồ tát thừa, tức là Đại thừa.
»
 


    Trang chủ   |   Tổ đình Từ Đàm   |   Tin tức - Sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Hướng dẫn gởi bài