Lịch sinh hoạt
Các ngày Lễ Vía

Ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch: vía đức Phật Thích Ca xuất gia; ngày 15 tháng 2 âm lịch: vía đức Phật Thích Ca nhập Niết-bàn; 3 ngày 19 tháng 2, 6, 9 âm lịch: vía đức Bồ-tát Quán Thế Âm; ngày 17 tháng 11 âm lịch: vía dức Phật A Di Đà; ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch: vía đức Phật Thích Ca thành đạo.    

Ban biên tập

Trang chủ   |   Tổ đình Từ Đàm   |   Tin tức - Sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Hướng dẫn gởi bài