Lịch sinh hoạt
Lịch sinh hoạt Chủ nhật hàng tuần

7g30 các Phật tử trong Thành phố tụng kinh Pháp Hoa

2g30 sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử Từ Đàm

Ban biên tập

Trang chủ   |   Tổ đình Từ Đàm   |   Tin tức - Sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Hướng dẫn gởi bài