Lịch sinh hoạt
Lịch sinh hoạt hàng tháng

Thọ Bát Quan Trai (mỗi nữa tháng 1 lần, có chương trình riêng)

13g00 ngày 29 tới 11g00 ngày 30, nếu tháng thiếu: từ 28 tới 29 âm lịch.

13g00 ngày 13 tới 11g00 ngày 14 âm lịch.
 
Bố Tát (chư Tăng), Thập Thiện, Bồ Tát: (cư sĩ)

Mỗi nữa tháng một kỳ, vào ngày 14 và 30 (hoặc ngày 29 tháng thiếu) âm lịch.

7g50 Đại chúng vân tập (4 chúng)

8g00 Tụng giới Thập Thiện

8g15 Tụng giới Bồ Tát

8g30 Tụng giới Tỷ Kheo

9g30 Khoá lễ hoàn mãn.
 
 

Ban biên tập

Trang chủ   |   Tổ đình Từ Đàm   |   Tin tức - Sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Hướng dẫn gởi bài