Lịch sinh hoạt
Lịch sinh hoạt hàng ngày

3g20             Thức chúng

3g30             Thỉnh Đại Hồng Chung

4g00             Tụng kinh Lăng Nghiêm và Bái sám

5g15             Chấp tác

6g00             Điểm tâm

7g00             Học tập và giúp việc chùa

11g00           Cúng ngọ, dùng cơm trưa

12g00           Chỉ tịnh

14g00           Thức chúng, học tập và giúp việc chùa

17g00           Tiểu thực

19g00           Thỉnh Đại Hồng Chung

19g30           Tụng kinh và Bái sám

20g00            Học tập

21g00           Tịnh Niệm

21g30           Chỉ tịnh

 

Chùa Từ Đàm

Trang chủ   |   Tổ đình Từ Đàm   |   Tin tức - Sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Hướng dẫn gởi bài