Thuyết giảng

 • 12. Kinh Kim Cang HT. Tuệ Sỹ giảng
 • 11. Kinh Kim Cang HT. Tuệ Sỹ giảng
 • 10. Kinh Kim Cang HT. Tuệ Sỹ giảng
 • 9. Kinh Kim Cang HT. Tuệ Sỹ giảng
 • 8. Kinh Kim Cang HT. Tuệ Sỹ giảng
 • 7. Kinh Kim Cang HT. Tuệ Sỹ giảng
 • 7. Kinh Kim Cang HT. Tuệ Sỹ giảng
 • 6. Kinh Kim Cang HT. Tuệ Sỹ giảng
 • 5. Kinh Kim Cang HT. Tuệ Sỹ giảng
 • 4. Kinh Kim Cang HT. Tuệ Sỹ giảng
 • 3. Kinh Kim Cang HT. Tuệ Sỹ giảng
 • 2. Kinh Kim Cang HT. Tuệ Sỹ giảng
 • Kinh Kim Cang HT. Tuệ Sỹ giảng
 • HT. Tri Quang 1963
 • Ý nghĩa Phật Đản 1953 (TT Mật Nguyện)
 • HT. Thích Mật Hiển chùa Trúc Lâm
 • HT. Thích Chánh Trực
 • HT. Thích Đức Tâm chùa Pháp Hải
 • HT. Thích Thiện Siêu đọc Diễn văn Lễ Khánh Thành Tổ đình Thiền Tôn
 • Phat bieu tai Dai Hoi PGVNTQ 1951
 • Nói Chuyện với GĐPT VN
 • HT. Thích Thiện Siêu lễ cúng dường Vu lan
 • HT. Thích Thiện Siêu Đọc Thông Điệp Phật Đản
 • HT. Thiện Châu - chùa Trúc Lâm Paris France (Pháp)
 • HT. Thích Trí Thủ - chùa Già Lam
 • HT. Thiện Minh - chùa Thiền Tôn
 • HT. Thích Minh Châu - Thiền Viện Vạn Hanh
 • Đại lão HT. Thích Giác Nguyên - chùa Tây Thiên - Huế
 • Đại lão HT. Thích Giác Nguyên - chùa Tây Thiên & Đại lão HT. Thích Giác Nhiên - chùa Thiền Tôn - Huế
 • Những hiểu lầm về Phật giáo (HT Thích Đôn Hậu)
 • HT Trí Thủ giảng tại buổi thọ Bát Quan Trai

Trang chủ   |   Tổ đình Từ Đàm   |   Tin tức - Sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Hướng dẫn gởi bài