Kinh tụng

 • Tụng kinh Phổ Môn (HT Trí Quang)
 • HT. Hiếu Quang 4
 • HT. Hiếu Quang 3
 • HT. Hiếu Quang 2
 • HT. Hiếu Quang
 • Lễ Phật Di Lặt (HT. Hiếu Quang)
 • Hô canh (HT. Hiếu Quang)
 • Niệm Phật (HT. Hiếu Quang)
 • Lễ Phật thành Đạo (HT. Hiếu Quang)
 • KHAI QUANG (HT. Hiếu Quang)
 • HT. Chánh Pháp - chùa Phổ Quang
 • HT. Thích Chơn Thiệt chùa Từ Hiếu
 • HT. Chánh Kiến thỉnh chuông Linh Mụ
 • Cúng Ngọ - HT. Thích Thanh Trí - chùa Báo Quốc
 • HT. Giác Hạnh - chùa Vạn Phước - Huế
 • TT. Chơn Thức - chùa Tường Vân
 • Vía xuất gia (HT Hiếu Quang)
 • Tụng kinh Di Đà (HT Trí Quang)
 • Tụng Lăng Nghiêm (HT Trí Quang)
 • Tụng Sám

Trang chủ   |   Tổ đình Từ Đàm   |   Tin tức - Sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Hướng dẫn gởi bài