Tổ đình Từ Đàm » Chư Tôn đức
Tổ sư Liễu Quán
Ngày 02/01/2012
Nước ta từ sau ngày Doản quốc công Nguyễn Hoàng (1558-1613) vào trấn thủ đất Thuận - Quảng, dần dần biến thành một vùng cai trị riêng, cắt đứt liên hệ với vua Lê ở miền Bắc, lấy sông Danh làm ranh giới chia cắt Việt Nam thành hai, mà sử gọi là Đàng Trong và Đàng Ngoài.
»
 
Tổ sư Minh Hoằng Tử Dung - Chùa Ấn Tôn (Từ Đàm)
Ngày 26/10/2011
Đối với Phật giáo Huế nói riêng, Phật giáo Nam Hà nói chung, tổ Minh Hoằng Tử Dung có một vị trí thật đặc biệt. Bởi xét cho kỹ, đây là vị Sơ Tổ của Thiền phái Tử Dung - Liễu Quán ở Huế. Thế nhưng, cũng như chư vị Thiền Tổ khác, sử cũ Việt Nam ta không có quyển nào ghi chép rõ ràng; thậm chí một dòng bi ký cho thật chính xác khắc trên đá cứng cũng không có. Sách Đại Nam nhất thống chí (1910) chỉ ghi: “Chùa Từ Đàm: Ở trên gò ấp Bình An. Tương truyền chùa do Tử Thông Hòa thượng dựng, lại có tên chùa Ấn Tôn”.
»
 


    Trang chủ   |   Tổ đình Từ Đàm   |   Tin tức - Sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Hướng dẫn gởi bài