Tổ đình Từ Đàm
Lời ngỏ
Lời ngỏ
Ngày 25/10/2011
Hiện tại, hai nền văn minh Đông và Tây đan xen lẫn nhau để dệt thành một nền văn minh mới – Văn minh toàn cầu, lắm khi trong cuộc sống chúng ta không nhận ra đâu là Đông, đâu là Tây. Đời sống tâm linh, tôn giáo và khoa học cũng vượt khỏi mọi rào cản lịch sử của quốc gia mình để trở thành lẽ sống chung cho nhân loại. Bên cạnh đó, sự phát triển khoa học - kỹ thuật siêu tốc, thông tin đa phương tiện đã thu hẹp khoảng cách giữa mỗi người và môi trường sống trên toàn thế giới.
»

Lịch sử hình thành và phát triển
Từ Đàm
Ngày 19/11/2011
Từ Đàm là ngôi chùa cổ mà không cổ. Chùa cổ, nếu tính theo năm sinh, khoảng 1695. Khi chùa khai sinh, Trịnh Nguyễn hãy còn phân tranh, mỗi mái chùa dựng lên ở phương Nam là mỗi bước chân mở đường Nam Tiến sống chết của dân tộc.
»

Chư Tôn đức
Tổ sư Liễu Quán
Ngày 02/01/2012
Nước ta từ sau ngày Doản quốc công Nguyễn Hoàng (1558-1613) vào trấn thủ đất Thuận - Quảng, dần dần biến thành một vùng cai trị riêng, cắt đứt liên hệ với vua Lê ở miền Bắc, lấy sông Danh làm ranh giới chia cắt Việt Nam thành hai, mà sử gọi là Đàng Trong và Đàng Ngoài.
»

Sơ đồ
Sơ đồ
Ngày 17/11/2011
»


Trang chủ   |   Tổ đình Từ Đàm   |   Tin tức - Sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Hướng dẫn gởi bài