Kiến thức - Thiền môn » Nghệ thuật
NGHỆ THUẬT BIỂU THỊ NHÂN DẠNG ĐỨC PHẬT
Ngày 08/01/2013
Trong kinh Cula-Malunkya-sutta (Trung A Hàm, Majjhima Nikaya, 63) một đệ tử của Đức Phật là Malunkyaputta có hỏi Đức Phật rằng "một bậc Giác Ngộ sau khi tịch diệt có còn hiện hữu hay không?". Đức Phật giữ yên lặng và không trả lời, lý do là vì câu hỏi đã được đặt sai, và vì đấy chỉ là một hình thức vướng mắc trong sự bám víu và biện luận. Thật thế, tên gọi của Ngài là "Thích-Ca Mâu-Ni", có nghĩa là "Bậc Trí Giả Trầm Lặng trong họ Thích-Ca", hoặc người ta còn gọi Ngài bằng danh hiệu "Mahamauni" có nghĩa là "Bậc Yên Lặng Lớn Lao" hay "Vị Đại Thánh Nhân của Yên Lặng".
»
 
Kiến Trúc Phật Giáo Việt Nam (thời kỳ đầu)
Ngày 28/12/2011
Chùa Pháp Vân là chốn hoằng dương Phật pháp của Thiền phái đầu tiên ở cõi Giao Châu thì vua Văn Đế (Cao Tổ) nhà Tùy cũng lưu ý đặc biệt đến chốn này. Bấy giờ là thời đại hưng thịnh của Phật giáo Trung Quốc nhờ Cao Tổ Vân Đế nhà Tùy là một ông vua rất mộ đạo Phật.
»
 
Điêu Khắc Phật Giáo
Ngày 26/12/2011
Có tôn giáo ắt có nghệ thuật, hai hình thái ý thức song hành như chị em sinh đôi không thể chia lìa, tôn giáo phát triển đến đâu nghệ thuật phát triển đến đó và lồng trong đó là đời sống sinh động của nhân gian.
»
 
Kiến Trúc Phật giáo
Ngày 25/12/2011
Kiến trúc Phật giáo đi trước đình làng đến năm trăm năm, tất nhiên nhà sàn có lâu đời hơn cả chùa và đình. Trước khi có đình làng mọi sinh hoạt công cộng đều diễn ra ở chùa, như họp chợ, họp cộng đồng làng và dạy học. Nhiều ngôi chùa cho đến nay vẫn còn giữ những sinh hoạt này. Thời Lý Trần, chùa chiền là một phong cách hoàn toàn khác với những ngôi chùa làng từ sau thế kỷ 15.
»
 


    Trang chủ   |   Tổ đình Từ Đàm   |   Tin tức - Sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Hướng dẫn gởi bài