Kiến thức - Thiền môn » Nghi lễ
Ý Nghĩa Danh Hiệu Của Chư Phật
Ngày 23/04/2012
Mở đầu : Hàng ngày các Phật tử có thể “Xưng danh hiệu” hay “Niệm danh hiệu” của chư Phật, tức là đọc tên của chư Phật và tưởng nhớ đến các ngài. Tưởng nhớ đến các ngài là cốt học và làm theo những lời dạy của các ngài. Việc tưởng nhớ sẽ thuận duyên hơn nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa danh hiệu của chư Phật.
»
 
Về Lễ nhạc Phật giáo Việt Nam
Ngày 31/03/2012
Lễ nhạc là điều rất quan trọng trong đời sống con người. Vì lẽ, đời thiếu lễ, thì đời sẽ hỗn loạn; đời thiếu nhạc, thì đời sẽ khô khan. Bởi vậy các tôn giáo có lễ nhạc cũng không ngoài mục đích này. Vì thế, các tôn giáo cần phải phát huy và duy trì lễ nhạc để gìn giữ nếp sống cao đẹp cho đời. Đạo Phật, ngoài kho tàng triết lý sâu sắc ra, còn có âm nhạc, nghi lễ để ca ngợi công đức của chư Phật, Bồ-tát và đồng thời là một cách để diễn bày chân lý vô thường, vô ngã và giá trị giải thoát, dùng âm nhạc để thức tỉnh lòng người.
»
 
Vài Nét Về Âm Nhạc Phật Giáo
Ngày 23/01/2012
Về lễ nhạc, theo giáo sư Trần Văn Khê thì nó mang giá trị nghệ thuật rất cao, có ảnh hướng khá lớn vào âm nhạc truyền thống dân tộc. Nó ảnh hưởng đến âm nhạc cung đình thời trước và kịch nghệ trong thời buổi hiện đại; và mục đích của lễ nhạc Phật giáo là tạo nên sự trang nghiêm trong các khoá lễ, cảm hoá tín đồ, mang đến cho họ sự thanh thản an tịnh, thấu rõ hơn về bản chất cuộc sống.
»
 
Tìm Về Bản Sắc Lễ Nhạc Phật Giáo Việt Nam Qua Lăng Kính Âm Nhạc Phật Giáo Thế Giới
Ngày 23/01/2012
Hơn hai ngàn năm trăm năm qua, đạo Phật đã đem đến thế giới một cái nhìn chân xác về con người với mục đích giải quyết những vấn đề của con người. Có nhiều pháp môn giúp giải quyết vấn đề này. Một trong những pháp môn ấy là việc sử dụng âm thanh. Trong đạo Phật, âm thanh là một khoa học. Nó không thiếu vắng trong bất cứ môi trường nào có Phật tử thực hành việc tu tập. Âm thanh được thể hiện qua vô số những “tín hiệu” với quy định khác nhau, khởi đầu là quy định về ngôn ngữ.
»
 
Vài nhận xét về nghi lễ trong Phật giáo
Ngày 17/11/2011
Nghi lễ là một bộ phận sinh hoạt không thể thiếu được trong Phật giáo. Tuy nhiên, sinh hoạt đó gần như chiếm hết thì giờ trong đời sống người xuất gia hiện nay!
»
 
Nghi lễ Phật
Ngày 11/11/2011
1. Sở hửu thập phương thế giới trung, tam thế nhất thiết nhơn sư tử, ngã dĩ thanh tịnh thân khẩu ý, nhất thiết biến lễ tận vô dư, Phổ hiền hạnh nguyện oai thần lực, phổ hiện nhất thiết Như lai tiền, nhất thân phục hiện sát trần thân, nhất nhất biến lễ sát trần Phật, ư nhất trần trung trần số Phật, các xử Bồ-tát chúng hội trung, vô tận pháp giới trần diệc nhiên, thâm tín chư Phật giai sung mãn.
»
 
Nghi lễ Phật chữ Hán (禮佛)
Ngày 11/11/2011
(Đây là nghi LỄ PHẬT do Hòa Thượng Thích Trí Thủ biên soạn để lễ lạy hằng ngày, và cũng để cho hàng cư sĩ tại gia và xuất gia lễ Phật – tụng kinh – bái sám kèm theo hai thời công phu sáng tối. Chùa Từ Đàm vẫn còn áp dụng trong các khóa lễ và 2 thời công phu.)
»
 


    Trang chủ   |   Tổ đình Từ Đàm   |   Tin tức - Sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Hướng dẫn gởi bài