Kiến thức - Thiền môn » Mật tông
Sống Chết Vô Thường
Ngày 29/12/2011
Không một nơi nào trên thế giới mà thần chết không thể tìm được chúng ta – dù chúng ta có xoay đầu mọi phía để tránh né. Nếu có một cách nào để tránh được vố đánh của tử thần, thì tôi cũng không tránh làm gì... Nhưng thật điên rồ nếu nghĩ rằng bạn có thể thành công...
»
 
Khái Quát Lịch Sử Mật Tông
Ngày 21/12/2011
Mật tông hay Chân ngôn tông. Vị trí nguồn gốc của Mật tông xuất hiện vẫn còn là một sự tranh cãi. Một vài học giả cho rằng Mật giáo có nguồn gốc ở Vaṅga và Samataṭa và thế rồi được truyền đến những nới khác của Ấn Độ.
»
 


    Trang chủ   |   Tổ đình Từ Đàm   |   Tin tức - Sự kiện   |   Tìm kiếm   |   Liên hệ   |   Sơ đồ trang   |   Hướng dẫn gởi bài