Ngày 30/3, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức Đại lễ khánh thành tổ đình chùa Từ Đàm tại số 1 Sư Liễu Quán, thành phố Huế, sau gần 3 năm khởi công xây dựng, với tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng.

Tổ đình Từ Đàm do Thiền sư Minh Hoằng – Tử Dung (đời thứ 34 dòng Lâm Tế) khai sơn vào cuối thế kỷ 17 và đặt tên là Ấn Tôn với ý nghĩa lấy sự truyền tâm làm tông chỉ. Năm 1703, Chúa Nguyễn Phúc Chu sắc phong cho chùa là “Sắc Tứ Ấn Tôn Tự;” đến năm Thiệu Trị 1841, chùa được đổi tên là “Từ Đàm Tự” – tức đám mây lành, tượng trưng cho Đức Phật, cho ngôi chùa Việt Nam.

Năm 1951, tổ đình Từ Đàm là nơi tổ chức hội họp của hơn 50 đại biểu Phật giáo toàn quốc và sáu tập đoàn Tăng già – cư sỹ của 3 miền Bắc-Trung-Nam thành lập Hội Phật giáo Việt Nam.

Đặc biệt, vào năm 1963, tại đây đã dấy lên phong trào quật khởi, chống kỳ thị tôn giáo, chống lại chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hiện nay, chùa Từ Đàm còn là nơi đặt Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Ngô Hòa khẳng định việc xây dựng lại tổ đình Từ Đàm là hoạt động đầy ý nghĩa, tô thắm thêm chặng đường ngày càng phát triển của Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế; thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp đối với vấn đề tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các vị chức sắc cùng đồng bào, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, thực hiện phương châm “Đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội” vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh,” góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp./.